"lifeblood" - Svensk översättning

EN

"lifeblood" på svenska

volume_up
lifeblood {substantiv}
EN

lifeblood {substantiv}

volume_up
lifeblood
Thirdly, efficient transport is the lifeblood of the economy.
För det tredje är effektiva transporter ekonomins livsnerv.
Transport has always been the lifeblood of the whole economy.
Transporter har alltid varit hela ekonomins livsnerv.
Openness and transparency are the lifeblood of democracy and a fundamental component of our own safety.
Öppenhet och insyn är demokratins livsnerv och en grundläggande beståndsdel i vår egen säkerhet.
lifeblood

Användningsexempel för "lifeblood" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.
Det är dags att dessa hänsynslösa regeringar slutar tömma företagen på livskraft.
EnglishIt is that intelligent debate which is the lifeblood of properly formulated foreign policy.
Det är denna intelligenta debatt som är livsluften för en välformulerad utrikespolitik.
EnglishIt must be carried on with the very lifeblood of our countries and with the unions and management.
Den måste föras med hjärtat i våra länder och med fackföreningar och ledningar.
EnglishHowever, funding is the very lifeblood of SMEs, so the matter will not go away for long.
Men eftersom finansieringen ger en puff till de små företagen, kommer frågan att återkomma.
EnglishOpenness and transparency are the lifeblood of democracy and a fundamental element in our own safety.
Öppenhet och insyn är demokratins livsnerver och en viktig del av vår egen säkerhet.
EnglishIt describes health workers as the lifeblood of health care.
Den beskriver hälso- och sjukvårdspersonalen som livsnerven i hälsovården.
EnglishFossil fuels have long provided society's lifeblood.
skriftlig. - (LT) Fossila bränslen har länge utgjort ett levebröd för samhället.
EnglishEuropean small and medium-sized enterprises (SMEs) are the lifeblood of our economic activity.
Europeiska små och medelstora företag (SMF) utgör själva livsnerven i vår ekonomiska verksamhet.
EnglishOpenness and transparency are the lifeblood of democracy and a fundamental component of our own safety.
Öppenhet och insyn är demokratins livsnerv och en grundläggande beståndsdel i vår egen säkerhet.
EnglishThirdly, efficient transport is the lifeblood of the economy.
För det tredje är effektiva transporter ekonomins livsnerv.
EnglishSMEs are the lifeblood of job creation in Europe.
Kommissionen kan godta ändringsförslagen 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
EnglishSMEs are the lifeblood of job creation in Europe.
Dessa företag är livsnerven för skapande av arbetstillfällen inom EU.
EnglishTransport has always been the lifeblood of the whole economy.
Transporter har alltid varit hela ekonomins livsnerv.
EnglishEnergy is the lifeblood of any nation state and, of course, I am sent here to represent a nation state.
Energin är livsnerven i vilket land som helst och jag är naturligtvis här för att företräda en nationsstat.
EnglishThe dynamism of Europe depends on a flourishing economy, and the lifeblood of this is effective road transportation.
Dynamiken i Europa är beroende av en blomstrande ekonomi vars livsvillkor är fungerande vägtransporter.
EnglishIn addition, children's education and healthcare services in rural areas are the lifeblood of these communities.
Dessutom är barnens utbildning samt hälso- och sjukvårdsservicen i landsbygdsområden en livsnerv för dessa samhällen.
EnglishSuch commodities are a lifeblood for countries and we know the obligations and responsibilities that we have to such countries.
Sådana varor är livsnödvändiga för dessa länder och vi vet vilka skyldigheter och vilket ansvar vi har gentemot dem.
EnglishThis is the lifeblood of our companies.
EnglishSMEs are, as Commissioner Tajani described them in Parliament yesterday, the 'lifeblood' of economic development.
De små och medelstora företagen är med kommissionsledamot Antonio Tajanis beskrivning i parlamentet i går den ekonomiska utvecklingens ”livsnerv”.
EnglishWe have said that freedom of contract, where it is explicit, should be left intact; it is the basis and the life-blood of trade.
Vi har sagt att den avtalsmässiga friheten skall bevaras i de fall där den kommer till uttryck. Det är ekonomins grund och livsnerv.