"life-work" - Svensk översättning

EN

"life-work" på svenska

volume_up
life-work {substantiv}
EN

life-work {substantiv}

volume_up
life-work (även: lifework)

Användningsexempel för "life-work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
Men problemet är att så många människor snackar så mycket skit om livspusslet.
EnglishThere needs to be flexibility in the system and a proper work/life balance.
Det behöver finnas flexibilitet i systemet och rätt balans mellan arbete och liv.
EnglishForum for Work Life Research is one of Sweden's national research schools.
Forum för arbetslivsforskning (FALF) har en av Sveriges nationella forskarskolor.
EnglishAn anti-life conspiracy is at work, which uses tried and tested ways of deceiving us.
Det är en sammansvärjning mot livet som använder beprövade sätt att förleda oss på.
EnglishIt is crucial to strike a balance between family life, work and learning.
Det är mycket svårt att uppnå en balans mellan familjeliv, arbete och lärande.
EnglishIn order to make this possible, it is essential to facilitate a work-life balance.
För att det ska bli möjligt är det viktigt att främja balansen mellan arbete och fritid.
EnglishOne of the upshots of this measure is to create a work-life balance for women.
Ett resultat av denna åtgärd är att skapa balans mellan arbete och familjeliv för kvinnor.
EnglishIn the Putin era Russia is led by people for whom the Cold War was their life and work.
Under Putin-eran styrs Ryssland av människor som levde och arbetade för kalla kriget.
EnglishIn particular, I decided I would try to address the thorny issue of work-life balance.
Jag bestämde i synnerhet att jag skulle försöka ta tag i den där grejen med livspusslet.
EnglishThis will facilitate carers in making choices and having a reasonable work-life balance.
Detta gör det enklare för vårdarna att kunna välja och ha en rimlig balans i arbetslivet.
EnglishAn extraordinary statement to make about your life's work, you know.
Vilket sak att säga om sitt livsverk. ~~~ Men vi blinkar inte ens när nån säger sånt.
EnglishAnd I've found that it influenced my life and work in a very intriguing way.
Och jag har märkt att det har påverkat mitt liv och mitt arbete på ett väldigt spännande sätt.
EnglishThe entrepreneur who had founded the companies saw this as his life’s work.
Företagaren som hade grundat företaget såg detta som sitt livsverk.
EnglishThis is a very important precondition for compatibility between family life and work.
Detta är ett mycket viktigt villkor för att göra det möjligt att förena familjeliv och arbete.
EnglishThis renders it impossible to establish a family or to find a reasonable work-life balance.
Detta gör det omöjligt att bilda familj och få en rimlig balans mellan arbete och fritid.
EnglishWe also welcome the increasing emphasis on the work-life balance.
Vi välkomnar även den starkare betoningen av balans mellan arbete och liv.
English What measures are being taken in the EU to try and improve the work/life balance?
 Genom vilka åtgärder försöker man inom EU förbättra möjligheterna att kombinera yrkesliv och familj?
EnglishOf course, making family life compatible with work costs money.
Naturligtvis kostar det pengar att göra familjeliv förenligt med arbete.
EnglishThe solution to this would be a totally new paradigm in relation to work-life balance.
Lösningen skulle vara ett helt nytt paradigm när det gäller balansen mellan yrkesliv och familjeliv.
EnglishMr Hughes said that the issue is about work/life balance.
Kirsty Hughes sade att frågan handlar om att kombinera familje- och yrkesliv.

Liknande översättningar för "life-work" på svenska

work substantiv
life substantiv