"life-saving" - Svensk översättning

EN

"life-saving" på svenska

EN

life-saving {substantiv}

volume_up
life-saving
It is important to address the requirement for safety of vessels of between 24 and 45 metres in areas outlined in the directive such as fire protection, life-saving and radiocommunications.
Det är viktigt att ta itu med kraven på säkerhet för fartyg mellan 24 och 45 meter inom de områden som direktivet beskriver, t.ex. brandbekämpning, livräddning och radiokommunikationer.

Användningsexempel för "life-saving" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe directive on life-saving equipment, life-jackets and life-rafts was infringed.
Man bröt mot direktivet om räddningsutrustning, livbälten och livräddningsbåtar.
EnglishAnd then I decided I'd dedicate my life to saving one million people every year.
Då bestämde jag mig för att viga mitt liv åt att rädda en miljon människor varje år.
EnglishIn addition, increasing numbers of innovative and life-saving drugs are falsified.
Dessutom förfalskas allt fler innovativa och livräddande läkemedel.
EnglishVictim protection costs money, and this life-saving money should be spent wisely.
Skyddet för offren kostar pengar, och dessa livräddande pengar bör spenderas på ett klokt sätt.
EnglishI would conclude on this point: saving life must be a priority.
Jag skulle vilja avsluta med denna punkt: att rädda liv måste vara en prioritering.
EnglishWe must press for these life-saving drugs to be made available as cheaply as possible.
Vi måste se till att dessa livsnödvändiga läkemedel ställs till förfogande på billigaste sätt.
EnglishIts policy has given refusal of entry precedence over saving life.
Dess politik har gett nekat inträde företräde framför att rädda liv.
EnglishThis is the substance of a protection procedure: it is about saving somebody's life when it is at risk.
Det är det som är kärnan i ett skyddsförfarande: att rädda någons liv när det är i fara.
EnglishThousands of cancer victims are denied expensive life-saving drugs.
Tusentals cancerpatienter nekas dyra, livräddande mediciner.
EnglishThe UN climate talks system needs life-saving surgery before Mexico at the end of this year.
Det krävs drastiska ändringar av FN:s system för klimatsamtal före konferensen i Mexiko vid slutet av året.
EnglishIn cases of life-saving treatment or treatment of a serious illness, no other obstacles matter.
När det gäller livräddande behandlingar eller behandlingar av en allvarlig sjukdom saknar hindren betydelse.
EnglishIn 2003 there were 200 million people affected, with 45 million people in need of life-saving assistance.
År 2003 drabbades 200 miljoner människor och 45 miljoner människor var i behov av livräddande hjälp.
EnglishWhat is particularly serious is the fact that the number of falsifications of life-saving medicines is increasing.
Särskilt allvarligt är det att antalet förfalskningar av livräddande läkemedel är på väg upp.
EnglishThese falsified products are evolving: they now include life-saving medicines as well as lifestyle medicines.
De förfalskade produkterna ökar och omfattar nu både livräddande läkemedel och livsstilsmediciner.
EnglishThese national provisions are life-saving measures.
Dessa nationella socialförsäkringar är åtgärder som spar liv.
EnglishMadam President, we are concerned here with saving the life of an innocent person and with a completely unfair judgment.
Fru talman! Det handlar om att rädda en oskyldig människas liv och om en fullkomligt orimlig dom.
EnglishAnd due to the poor infrastructure, only 25 percent of those are receiving the life-saving drugs that they need.
Och den dåliga infrastrukturen gör att bara 25 procent av dem har tillgång till de livsnödvändiga mediciner de behöver.
EnglishBiotechnology also creates new opportunities and prospects for developing life-saving drugs and treating diseases.
Biotekniken skapar också nya möjligheter och utsikter för utvecklandet av livsavgörande mediciner och behandlingen av sjukdomar.
EnglishThis will make it possible for anyone to collect life-saving information and to monitor water quality conditions as they unfold.
Detta gör det möjligt för vemsomhelst att samla in information som kan rädda liv och övervaka hur vattenkvaliteten förändras.
EnglishOne of them ended up saving her life.