"life on earth" - Svensk översättning

EN

"life on earth" på svenska

EN

life on earth {substantiv}

volume_up
life on earth (även: natural life)

Användningsexempel för "life on earth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe mystery of life on earth, the single currency, are they monetary stability?
Livets mysterium på jorden, den gemensamma valutan, är det penningvärdesstabilitet?
EnglishThe ozone layer is one of the two layers of the atmosphere that protect life on earth.
Ozonskiktet är ett av de två lager i atmosfären som skyddar livet på jorden.
EnglishWhen the physical body dies, the mature spirit enrich by it's life on Earth returns to Gaya.
När deras fysiska kropp dör, återvänder anden, berikad av sitt liv på jorden, till Gaya.
EnglishBut it won't wipe out, you know, all life on Earth, so that's fine.
Men den skulle inte utrota, ni vet, allt liv på planeten, vilket är bra.
EnglishIt is quite literally a question about the future of life on Earth.
Det handlar bokstavligt talat om framtiden för livet på jorden.
English. - (SV) Water is a prerequisite for all life on Earth.
skriftlig. - Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden.
EnglishAnd it'll be another six billion before that happens, and any remaining life on Earth is vaporized.
Och det kommer dröja ytterligare sex miljarder är innan det händer, och något kvarvarande liv på jorden förintas.
EnglishThere can scarcely be a more important question for any parliament to debate than the survival of life on earth.
Det kan knappast finnas en viktigare fråga för något parlament än att diskutera än livets överlevnad på jorden.
EnglishLife on earth could not exist without water.
Det skulle inte finnas liv på jorden utan vatten.
EnglishLife on earth has always been very difficult.
EnglishI would like to remind you that the science of chemistry has offered a lot to the improvement of human life on earth.
Jag vill påminna er om att kemivetenskapen i stor utsträckning har bidragit till förbättringen av människors liv på jorden.
EnglishHe said, "Life on Earth is at an ever-increasing risk of being wiped out by disaster ...
Han sa, "Att leva på jorden är en ständigt ökande risk för att utplånas av en katastrof ...
EnglishIt is clear, as several Members in this and many other debates have said, that biodiversity is essential to life on earth.
Det är uppenbart, som flera ledamöter sagt i denna och många andra debatter, att biologisk mångfald är grundläggande för livet på jorden.
EnglishNature has given this country sufficient resources and wealth to deliver it from need and give it the best conditions of life on earth.
Naturen har skänkt detta land resurser och rikedomar som kan befria det från fattigdom och se till att det får de bästa levnadsvillkoren på jorden.
EnglishAll scientific studies highlight the fact that the ozone layer is extremely important not only for the population's health, but also for sustaining life on earth.
Alla vetenskapliga studier understryker att ozonskiktet är extremt viktigt, inte bara för befolkningens hälsa, utan också för att bevara livet på jorden.
EnglishLastly, mention should be made of global biological considerations, given that there is a potential risk to the genetic biodiversity which is so essential for life on earth.
Slutligen måste vi nämna de globala biologiska aspekterna i anslutning till hotet för den genetiska biodiversiteten, som är så viktig för livet på jorden.
EnglishIn this vast unfinished symphony of the universe, life on Earth is like a brief measure; the animal kingdom, like a single measure; and human life, a small grace note.
I universums stora ofullbordade symfoni, är livet på jorden bara som en kort suck; djurens kungarike som en kort episod; och mänskligt liv som ett litet förslag till en ton.
EnglishProtecting marine resources is not only about guaranteeing the future of fishing but also concerns a biological value, an essential value of humanity and of life on Earth.
Och försvaret av de marina resurserna är inte bara att garantera framtiden för fisket, utan också att försvara ett biologiskt värde, ett väsentligt värde för mänskligheten och för livet på jorden.