"life-long learning" - Svensk översättning

EN

"life-long learning" på svenska

EN

life-long learning {substantiv}

volume_up
1. utbildning
life-long learning
Moreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Dessutom måste EU investera i utbildning, särskilt i livslångt lärande.
Attempting to open up access to life-long learning combats poverty.
Att försöka öppna tillgången till livslångt lärande bekämpar fattigdomen.
You have to invest in education and training, in life-long learning.
Man måste investera i ut- och fortbildning, i livslångt lärande.

Användningsexempel för "life-long learning" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMoreover, Europe has to invest in education, especially in life-long learning.
Dessutom måste EU investera i utbildning, särskilt i livslångt lärande.
EnglishTherefore I would hope that we maintain our emphasis on life-long learning.
Jag hoppas därför att vi behåller vår betoning på livslångt lärande.
EnglishAttempting to open up access to life-long learning combats poverty.
Att försöka öppna tillgången till livslångt lärande bekämpar fattigdomen.
EnglishYou have to invest in education and training, in life-long learning.
Man måste investera i ut- och fortbildning, i livslångt lärande.
EnglishThis investment particularly needs to go towards education, training and life-long learning.
Dessa investeringar måste framför allt gå till utbildning, yrkesutbildning och livslångt lärande.
EnglishFourthly, we need to support measures designed to improve education and life-long learning.
Sedan behöver vi öppna den europeiska ekonomin för yttervärlden, med särskild fokus på nya industriländer.
EnglishFourthly, we need to support measures designed to improve education and life-long learning.
För det fjärde behöver vi stödåtgärder som utformas för att förbättra utbildningen och det livslånga lärandet.
EnglishThe University of Oulu is an expert of life-long learning.
The University of Oulu is an expert of life-long learning.
EnglishA lot of good things are written about life-long learning, about further education and about education in general.
Det skrivs ju mycket bra om livslångt lärande, om fortbildning och om utbildning överhuvudtaget.
EnglishLet us encourage the educational institutions to get really conceptually involved in life-long learning.
Låt oss uppmana utbildningsinstitutionerna att på allvar bli begreppsmässigt delaktiga i det livslånga lärandet.
EnglishInvesting in innovation, research and development and life-long learning is the best way to achieve this.
Att investera i innovation, forskning och utveckling och livslångt lärande är det bästa sättet att uppnå detta.
EnglishFurthermore, there has to also be life-long learning.
Vidare måste det också vara ett livslångt lärande.
EnglishWe must provide for labour relations that promote employment and ensure the possibility of life-long learning.
Vi måste se till att arbetsförhållandena främjar sysselsättning och att det finns möjlighet till livslångt lärande.
EnglishThe key to this, however, is education, training, life-long learning and furthermore, research and development.
Förutsättningen för detta är dock utbildning, fortbildning, livslångt lärande och dessutom forskning och utveckling.
EnglishThey give greater priority to life-long learning as opposed to exclusively concentrating on youth training.
De ger högre prioritet till livslångt lärande i motsats till att enbart koncentrera sig på yrkesutbildning för ungdomar.
EnglishI believe that focusing on improving the citizens' motivation with regard to life-long learning is a positive step.
Jag anser att det är ett positivt framsteg att fokusera på medborgarnas intresse när det gäller livslångt lärande.
EnglishIn my view, we are not entitled to life-long earning without life-long learning and this has to be very broadly defined.
Att tala om ambitioner och att utgå ifrån Lissabonmålen, utan att något görs åt budgeten, är inte förnuftigt.
EnglishAgencia Nacional do Programma Aprendizagem ao Longo da Vida National Agency for the Life-long Learning Programme Av.
Agencia Nacional do Programma Aprendizagem ao Longo da Vida National Agency for the Life-long Learning Programme Av.
EnglishI endorse their emphasis on encouraging life-long learning and supporting the employment policies of Member States.
Jag stöder deras betoning på uppmuntran till livslångt lärande och stödjande av medlemsländer sysselsättningspolitik.
EnglishLife-long learning is an important concept.

Liknande översättningar för "life-long learning" på svenska

learning substantiv
long adjektiv
long adverb
Swedish
long substantiv
Swedish
life substantiv