"life imprisonment" - Svensk översättning

EN

"life imprisonment" på svenska

EN

life imprisonment {substantiv}

volume_up
life imprisonment (även: life)

Användningsexempel för "life imprisonment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is already part of Ugandan law and the punishment can be life imprisonment.
Detta är redan en del av Ugandas lagstiftning och straffet kan bli livstids fängelse.
EnglishPortugal was the first country to abolish the death penalty and whole life imprisonment.
Portugal är det land som först avskaffade dödsstraff och livstidsfängelse i sin straffskala.
EnglishWhy would the best hacker in the world...... risk life imprisonment by coming into the continental U.
Varför skulle världens bästa hackare riskera livstid genom att komma hit?
EnglishIn both cases, we propose that the death sentences be commuted to life imprisonment or another appropriate custodial sentence.
I de aktuella fallen föreslår vi i stället livstids fängelsestraff.
EnglishAnyone who insults the Koran receives life imprisonment.
EnglishThey risk life imprisonment or worse, simply because their religion is different from that of the ruling power.
De riskerar livstids fängelse eller värre, enbart på grund av att de har en annan religion än den regerande makten.
EnglishHow can we work and live here in dignity if those who come here to talk and to work for us face life imprisonment?
Hur kan vi arbeta och leva här med värdighet om de som kommer hit för att tala och arbeta för oss riskerar livstids fängelse?
EnglishUnder its constitution, Portugal does not allow extradition when the country seeking it applies the death penalty or whole life imprisonment.
Portugal tillåter inte i sin grundlag utlämning när det land som begär den tillämpar dödsstraff eller livstids fängelse.
EnglishYesterday, in a conversation here in Strasbourg, the Chinese Embassy assured me of the high probability of the death sentence being commuted to life imprisonment.
Vi har aldrig upphört med att säga vår mening och vinna stöd från parlament och människorättsorganisationer.
EnglishThey prescribe life imprisonment for desecration of the Qur'an and the death sentence for derogatory remarks about Islam and the Prophet Mohammed.
De ger livstids fängelse för vanhelgande av koranen och dödsstraff för nedsättande uttalanden om islam och profeten Mohammed.
EnglishThis proposed law includes provisions to punish those alleged to be lesbian, gay or bisexual with life imprisonment and even the death penalty.
Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser som straffar dem som påstås vara homosexuella eller bisexuella med livstids fängelse och till och med dödsstraff.
EnglishUnder Ugandan law, the death penalty is applied to homosexuals suffering from AIDS, and anyone engaging in homosexual practices is sentenced to life imprisonment.
Enligt den ugandiska lagstiftningen tillämpas dödsstraff för homosexuella med aids och livstids fängelse för alla som är aktivt homosexuella.
EnglishThese vary greatly among Member States, from three to twenty years for basic offences and from ten years to life imprisonment for aggravating circumstances.
De varierar mycket bland medlemsstaterna, från tre till tjugo år för primära brott och från tio år till livstids fängelse för försvårande omständigheter.
EnglishThey are supporting a bill that would impose the death penalty, or life imprisonment, on homosexuals, depending on the nature of their so-called crime.
De stöder ett lagförslag som skulle innebära att dödsstraff eller livstids fängelse införs för homosexuella, beroende på vad för slags så kallat brott de har begått.
EnglishYesterday, in a conversation here in Strasbourg, the Chinese Embassy assured me of the high probability of the death sentence being commuted to life imprisonment.
Vid ett samtal i går här i Strasbourg försäkrade den kinesiska ambassaden mig att det är mycket troligt att dödsstraffet förvandlas till livstids fängelse.
EnglishMr President, I come from an ancient nation that prides itself on having been the first in Europe to abolish the death penalty and to abolish slavery and life imprisonment.
Herr talman! Jag kommer från en gammal nation som är stolt över att ha varit först i Europa med att avskaffa dödsstraffet, slaveriet och livstids fängelse.
EnglishIn the case we are discussing here it was not life imprisonment that was imposed, but the death penalty, and that is on the basis of facts that were not proven beyond any doubt.
I det fall som vi diskuterar här har man inte utdömt livstids fängelsestraff utan dödsstraff, och det på grundval av sakförhållanden som inte var obestridligt bevisade.
EnglishSection 295B and C of Pakistan's Penal Code criminalise derogatory remarks regarding the Koran and the Prophet, providing for punishments of life imprisonment, and death, respectively.
Sektion 295 B och C i Pakistans strafflag kriminaliserar förolämpande kommenterar om koranen och profeten och föreskriver livstids fängelsestraff respektive dödsstraff.
EnglishConsequently we call on the relevant authorities in the USA to order that Troy Davis be retried and, if found guilty again, that his death sentence be commuted to life imprisonment.
Följaktligen uppmanar vi myndigheterna i USA att beordra en ny rättegång i fallet Troy Davis och att omvandla hans dödsdom till livstids fängelse om han skulle befinnas skyldig igen.