"lieu" - Svensk översättning

EN

"lieu" på svenska

volume_up
lieu {substantiv}
SV
EN

lieu {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "lieu" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe signatory states to the agreement have abolished all internal borders in lieu of a single external border.
De stater som skrivit under avtalet har avskaffat alla inbördes gränser till förmån för en enda yttre gräns.
EnglishAs far as introducing a general grassland premium in lieu of a beef premium is concerned, we discussed this in connection with Agenda 2000.
När det gäller införandet av ett generellt betesmarksbidrag i stället för ett nötkreatursbidrag, så har vi fört denna diskussion i samband med Agenda 2000.
EnglishWhere on-call time and time off in lieu are concerned, I consider it progress that we all said that on-call time counted as working hours.
Jag tyckte, när det gäller den inaktiva jourtiden och kompensationsledigheten, att det var en framgång att vi alla sa att den inaktiva jourtiden var arbetstid.
EnglishThe reasons for this include a shorter period of community service in lieu of military service, families relocating and pressure at work or school.
Skälen för detta inbegriper en kortare period av samhällsarbete i stället för militärtjänst, förflyttning av familjer och stress på arbetet eller i skolan.
EnglishIn the case of an official, of any grade, it must impose the requisite penalties and not simply punish a few scapegoats in lieu of more senior officials.
Om det gäller en tjänsteman skall kommissionen, oavsett hans grad, tillämpa de disciplinära sanktioner som krävs och inte begränsa sig till några underhuggare som tar stötarna för högre ansvariga.
EnglishEvery wet place is affected, including, as far as Loire-Atlantique is concerned, the Brière, Brivet, Goulaine, and Redon marshes, the Grand Lieu lake, the Mazerolles plains, and so forth.
Alla våtmarker är berörda av problemet, men i synnerhet de i Loire Atlantique-regionen, sumpmarkerna i Brières, Goulaine och Redon, Gradieusjön och Mazerollesslätterna, m.fl.

"lieutenant general" på svenska

lieutenant general
Swedish
  • generallöjtnant
  • Lieutenantgeneral
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"lieutenant governor" på svenska

lieutenant governor
Swedish
  • löjtnant guvernör
  • Viceguvernör
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "lieu":

lieu