"liege" - Svensk översättning

EN

"liege" på svenska

volume_up
liege {substantiv}
EN

liege {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "liege" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe airports of Liège and Maastricht are within a radius of almost 200 km.
Flygplatserna i Lüttich och Maastricht ligger inom en omkrets på knappa 200 km.
EnglishI come from a border region with university hospitals in Maastricht, Liège and Aachen.
Jag kommer från en gränsregion med universitetssjukhus i Maastricht, Liège och Aachen.
EnglishGrowth and Stability Pact - Informal ECOFIN of 22/23 September in Liege
Tillväxt- och stabilitetspakt - Informellt Ekofin-ministermöte (Liège den 22-23 september 2001)
EnglishThe reaffirmation of this commitment at Liège will allow the EU to better address cyclical fluctuations.
Bekräftandet i Liège av detta åtagande kommer att göra det möjligt för EU att bättre klara cykliska växlingar.
EnglishRemove this reinterpretation; in Liège we find ourselves.
Ta bort denna omtolkning, vi finner oss i Liège!
English(FR) Mr President, on 27 January at two o'clock in the morning, a gas explosion blasted the historic centre of Liège.
(FR) Herr talman! Den 27 januari klockan 2 på morgonen inträffade en gasexplosion i gamla stan i Liège.
EnglishI am referring to the Lehtonen and the Liège rulings.
Det rör sig om Lehtonendomen och Liègedomen.
EnglishIn Belgium, for example, the line between Aachen and Liège is equipped, and ICT trains running on this line are equipped as well.
I Belgien har exempelvis linjen Aachen-Liège utrustats, liksom de ICT-tåg som trafikerar linjen.
EnglishThe International Association of Gerontology was founded in 1950 and its first World Congress took place that year in Liège.
International Association of Gerontology bildades 1950 och dess första världskongress genomfördes samma år i Liège.
EnglishThe recent killing of two innocent young children in Liège turns one’s stomach when one considers those perfidious acts.
Morden på två oskyldiga barn i Liège helt nyligen får det att vända sig i magen när man tänker på dessa gemena handlingar.
EnglishThe recent killing of two innocent young children in Liège turns one ’ s stomach when one considers those perfidious acts.
Morden på två oskyldiga barn i Liège helt nyligen får det att vända sig i magen när man tänker på dessa gemena handlingar.
EnglishIn Belgium, for example, the line between Aachen and Liège is equipped and intercity trains running on this line are equipped.
I exempelvis Belgien är linjen mellan Aachen och Liège utrustad med ERTMS, och IC-tågen på linjen har denna utrustning.
English(FR) Mr President, my colleague, Mrs De Keyser, has had the opportunity to recall the tragedy that occurred in Liège on 27 January.
(FR) Herr talman! Min kollega, Véronique De Keyser, fick möjlighet att uppmärksamma den tragedi som inträffade i Liège den 27 januari.
EnglishI know something about this as I have worked, in my capacity as burgomaster of the town of Liege, on the preparation of a similar stadium.
Jag vet en hel del om det eftersom jag i egenskap av borgmästare i staden Liège arbetat med att förbereda en arena av samma typ.
EnglishSo I also regret that the Social Democrats' Amendment No 10 reinterprets the actual Liège resolution by inserting the Tobin tax.
Därför beklagar jag också att det korrekta beslutet från Liège omtolkas fullständigt i ändringsförslag 10 från socialdemokraterna, genom att Tobinskatten läggs till.
EnglishThe attack on the offices in Liège, which you already know about, gives us cause for concern and we fear that the reaction in Laeken will be even more savage.
Attacken mot kontoren i Liége, som ni känner till, oroar oss, och vi är rädda för att metoderna i Laeken kommer att vara ännu brutalare.
EnglishSo I also regret that the Social Democrats ' Amendment No 10 reinterprets the actual Liège resolution by inserting the Tobin tax.
Därför beklagar jag också att det korrekta beslutet från Liège omtolkas fullständigt i ändringsförslag 10 från socialdemokraterna, genom att Tobinskatten läggs till.
EnglishCharleroi can therefore no longer be compared with other regional airports (Antwerp, Ostend or Liège) and it is in direct competition with Zaventem airport.
Charleroi kan alltså inte längre jämföras med andra regionala flygplatser (Antwerpen, Oostende eller Liège) och konkurrerar direkt med flygplatsen i Zaventem.
EnglishMadam President, when Anderlecht plays Liège, the rules must be the same whether it plays at home or away, and the same principle must also apply to our industrial system.
När Anderlecht spelar mot Liège måste reglerna vara desamma oavsett om de spelar hemma eller borta. Samma princip måste också gälla för vårt industriella system.
EnglishThe Commission and the European Parliament have, by a majority, expressed their opposition to the Tobin tax, and the Liège resolutions include measures as correctives to globalisation.
Kommissionen och Europaparlamentet har flera gånger uttalat sig mot Tobinskatten, och i de beslut som fattades i Liège ingår åtgärder för att justera globaliseringen.

Synonymer (engelska) till "liege":

liege