"to lie to" - Svensk översättning

EN

"to lie to" på svenska

EN

to lie to {verb}

volume_up
1. allmänt
Of course, your wife isn't here to lie for you this time, is she?
Självklart, din fru är inte här för att ljuga för dig denna gång.
By the time you enter college, you're going to lie to your mom in one out of every five interactions.
När du börjar på högskolan, kommer du att ljuga för din mamma i ett av fem samspel.
Everyone would lie for me, everyone who counts
Alla skulle ljuga för mig, alla som räknas.
2. teknik
to lie to

Användningsexempel för "to lie to" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.
Och slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.
EnglishThe Union must meet new challenges and exploit new opportunities that lie ahead.
Unionen måste anta de nya utmaningarna och utforska de nya möjligheter som öppnas.
EnglishIt is estimated that 90 billion barrels of oil alone lie untapped under the ice.
Enligt uppskattningar ligger 90 miljarder fat olja ännu outnyttjad under isen.
EnglishThis whole project was based, of course, on a lie, as Mr Van Rompuy has admitted.
Hela projektet baserades givetvis på en lögn, vilket Herman Van Rompuy har erkänt.
EnglishThe first is the fact that the biggest problems still lie with the Member States.
Den första är att de största problemen fortfarande ligger hos medlemsstaterna.
EnglishForemost among these is sex tourism, the causes of which lie primarily in Europe.
Till dem hör främst sexturismen, vars efterfrågan till största delen är europeisk.
EnglishIt follows that Russia should recognise where its real, long-term interests lie.
Därför borde Ryssland inse var dess verkliga och långsiktiga intressen finns.
EnglishPersonally, I still believe the difficulty does not lie with the dates themselves.
Personligen anser jag fortfarande att svårigheten inte ligger i själva dessa datum.
EnglishAnd then it turned into this big, fat lie... so you kept not telling me about it...
Och sen förvandlades det till en stor fet lögn... som du inte berättade för mig...
EnglishWhere do its strengths lie, and why has little consolidation taken place in Europe?
Var ligger dess starka sidor och varför har konsolideringen varit blygsam inom EU?
EnglishI think that should not be overlooked in the consultations which lie before us now.
Jag tycker inte att vi ska glömma det i de samråd som vi nu har framför oss.
EnglishWe want to know where the problems lie, in which Member States, in which areas.
Vi vill veta var problemen finns, i vilka medlemsstater, på vilka områden.
EnglishI believe that responsibility for this new policy must lie with the Member States.
Jag anser att ansvaret för denna nya politik måste vila på medlemsstaterna.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Emellertid fortsätter huvudinitiativet på detta område att ligga hos medlemsstaterna.
EnglishWe are always very good at agreeing on targets that lie far in the future.
Vi har alltid varit mycket bra på att enas om mål som ligger långt in i framtiden.
EnglishGreat expectations lie ahead of Mr Obama's first visit and tour of Europe.
Barack Obamas första besök och rundresa i Europa omges av stora förväntningar.
EnglishEven so, I have to emphasise that responsibility does not lie with the Commission alone.
Trots det vill jag understryka att ansvaret inte enbart ligger hos kommissionen.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Vi ljuger för oss själva och vi vidtar inte de åtgärder som skulle kunna rädda vårt liv.
EnglishNow Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
Nu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
EnglishPresident-in-Office, I realise of course that your loyalties lie with the Czech Republic.
Herr rådsordförande! Jag inser naturligtvis att er lojalitet finns hos Tjeckien.

Liknande översättningar för "to lie to" på svenska

lie substantiv
to preposition
Swedish
to partikel
to refer to verb
to come to verb
to attend to verb
to live up to verb
to take to verb
to keep to verb
Lär dig andra ord