"to lie down" - Svensk översättning

EN

"to lie down" på svenska

EN

to lie down {verb}

volume_up
But, like Dracula or Frankenstein, it refuses to lie down.
Men det vägrar att lägga sig ned, likt Dracula eller Frankenstein.

Användningsexempel för "to lie down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut, like Dracula or Frankenstein, it refuses to lie down.
Men det vägrar att lägga sig ned, likt Dracula eller Frankenstein.
EnglishIf you want you you can sleep lie down in the nurses ' room.
Om du vill kan du lägga dig en stund i sköterske rummet
EnglishWhen the attackers shout at them to surrender and lie face down on the ground, only to kill them mercilessly with machetes and axes?
Det är en konflikt som sedan februari redan har krävt mer än 100 människoliv i regionen.
EnglishThose who lie down with dogs get fleas.
Englishyou should just lie down -- - Koda.
EnglishThey are close- tethered, they cannot lie down, they cannot make themselves comfortable, they can do nothing, and they trample each other to death.
De binds upp för kort, de kan aldrig lägga sig, de kan inte urinera, de kan inte göra någonting, de trampar ihjäl varandra.
EnglishI think I better go lie down.
EnglishWhen the attackers shout at them to surrender and lie face down on the ground, only to kill them mercilessly with machetes and axes?
När angriparna skriker åt dem att ge upp och lägga sig ned med ansiktet mot marken för att sedan skoningslöst slå ihjäl dem med machetes och yxor?
EnglishI decided to lie down.
EnglishThey are prepared to lie down in the road at great personal risk in order to stop convoys of lorries from delivering concrete and asphalt.
De är beredda att ta en stor personlig risk och att lägga sig mitt i vägen för att stoppa konvojer med lastbilar från att leverera betong och asfalt.
EnglishI also hope that the Commission will understand from this debate tonight that we are not willing, as a Parliament, to lie down and be walked over by anyone.
Jag hoppas också att kommissionen kommer att förstå av kvällens debatt att parlamentet inte är villigt att låta sig trampas på av någon.
EnglishWhen we see how our competitors behave - especially in the United States' Farm Bill - one has to ask why we in Europe have to lie down on every occasion and roll over.
När vi ser hur våra konkurrenter uppför sig - särskilt när det rör Förenta staternas jordbrukslagstiftning - måste man fråga sig varför vi i Europa alltid måste ge med oss.
EnglishWhen we see how our competitors behave - especially in the United States ' Farm Bill - one has to ask why we in Europe have to lie down on every occasion and roll over.
När vi ser hur våra konkurrenter uppför sig - särskilt när det rör Förenta staternas jordbrukslagstiftning - måste man fråga sig varför vi i Europa alltid måste ge med oss.
EnglishClearly, then, the future does not lie down this particular road, and we should therefore turn back from this economic and ecological blind alley and find ourselves a new direction.
Här blir det tydligt att detta inte är en väg för framtiden, och därför bör vi göra halt på denna ekonomiska och ekologiska avväg och inrikta oss mot något annat.
EnglishDo we just lie down and accept the fact that we are forcing millions of people to starve, just so that we can drive around in environmentally-friendly cars and admire our green spaces?
Sitter vi bara passiva och accepterar det faktum att vi tvingar miljontals människor att svälta, bara för att vi ska kunna köra omkring i miljövänliga bilar och beundra våra grönområden?

Liknande översättningar för "to lie down" på svenska

lie substantiv
down adjektiv
down adverb