"licentiate degree" - Svensk översättning

EN

"licentiate degree" på svenska

EN

licentiate degree {substantiv}

volume_up
1. utbildning
licentiate degree
volume_up
licentiatexamen {utr.} (pl. -examina)
Since the start 2007, 3 persons have taken their licentiate degree at the division.
Sedan starten 2007 har 3 personer avlagt licentiatexamen vid avdelningen.
Form for notification of licentiate degree (doc, in Swedish)
Anvisningar för licentiatexamen (du länkas till regelverket)
Local rules for the licentiate degree at Educational Sciences (in Swedish)
Blankett för anmälan om avläggande av licentiatexamen (doc)

Användningsexempel för "licentiate degree" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSince the start 2007, 3 persons have taken their licentiate degree at the division.
Sedan starten 2007 har 3 personer avlagt licentiatexamen vid avdelningen.
EnglishFor the degree of licentiate, the thesis work should amount to between 60 and 90 credit points.
För licentiatexamen skall avhandlingsdelen stå för mellan 60 och 90 hp av denna.
EnglishIt is recommended that licentiate degree is taken on the way to PhD degree.
Det rekommenderas att studerande som avser avlägga doktorsexamen först avlägger licentiatexamen.
EnglishLocal rules for the licentiate degree at Educational Sciences (in Swedish)
Blankett för anmälan om avläggande av licentiatexamen (doc)
EnglishDoctoral studies leading to a licentiate degree comprise 120 credits and to a PhD 240 credits.
Forskarutbildning för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och för doktorsexamen 240 högskolepoäng.
EnglishForm for notification of licentiate degree (doc, in Swedish)
Anvisningar för licentiatexamen (du länkas till regelverket)
EnglishStudents intending to take the degree of doctor are recommended to the take the degree of licentiate first.
Det rekommenderas att studerande som avser avlägga doktorsexamen först avlägger licentiatexamen.
EnglishHalfway through a PhD programme, students may choose to take a licentiate degree.
I utbildning till doktorsexamen kan man efter halva utbildningstiden, 120 högskolepoäng, välja att avlägga licentiatexamen.
EnglishFor licentiate degree of 80 credits the thesis work is about 40-50 credits and the rest courses.
För licentiatexamen är totalsumman 80 poäng och avhandlingsdelen skall vara mellan 40 och 50 poäng av denna.
EnglishThe third-cycle program is completed with a doctor's degree: 240 credits, or with a licentiate degree, 120 credits.
Utbildning på forskarnivå avslutas med en doktorsexamen, 240 högskolepoäng alternativt med en licentiatexamen, 120 högskolepoäng.
EnglishThe licentiate degree consists of 80 credits and the PhD degree of 160 credits where 40 credits is one year full time studies.
Licentiatexamens omfattning är 80 poäng och doktorsexamens omfattning är 160 poäng, där 40 poäng motsvarar ett års arbetsinsats.
EnglishThe licentiate degree consists of 120 credits and the PhD degree of 240 credits where 60 credits is one year full time studies.
Licentiatexamens omfattning är 120 poäng och doktorsexamens omfattning är 240 poäng, där 60 poäng motsvarar ett års arbetsinsats.
EnglishThe degree of licentiate comprises 120 credit points and the degree of doctor 240 credit points, 60 credit points corresponding to one year’s full-time study.
Licentiatexamens omfattning är 120 högskolepoäng och doktorsexamens omfattning är 240 högskolepoäng (hp), där 60 hp motsvarar ett års arbetsinsats.
EnglishPeder Lundkvist, PhD in Quality Technology and Engineering at Luleå University of Technology, has taken his licentiate degree after two and a half years of research in Production Botnia.
Peder Lundkvist, doktorand inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet, har tagit sin licentiatexamen efter två och ett halvt års forskning inom Produktion Botnia.

Liknande översättningar för "licentiate degree" på svenska

degree substantiv
academic degree substantiv
to a degree adverb
to a great degree adverb
bachelor degree substantiv
to take a degree verb
Swedish
adverb of degree substantiv
Swedish
double degree substantiv
medical degree substantiv