"Libyan" - Svensk översättning

EN

"Libyan" på svenska

SV
volume_up
Libyan {substantiv}
SV
EN

Libyan {adjektiv}

volume_up
1. "belonging or relating to libya"
Libyan
It is a Libyan revolution and it has to remain a Libyan revolution.
Detta är en libysk revolution, och så måste det förbli.
With no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Utan någon direkt militär närvaro på libysk mark bör en flygförbudszon övervägas.
We welcome the support given by the Italian authorities to the development of Libyan naval capacities for this purpose.
Vi välkomnar de italienska myndigheternas stöd till utvecklingen av libysk flottkapacitet i detta syfte.

Användningsexempel för "Libyan" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are accused of deliberately infecting hundreds of Libyan children with HIV.
De står anklagade för att avsiktligen ha infekterat hundratals libyska barn med hiv.
EnglishColonel Gaddafi has to be shown that he will not be allowed to bomb Libyan towns.
Överste Khadaffi måste få se att han inte kommer att tillåtas bomba libyska städer.
EnglishYou will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
Ni minns förmodligen att många hundra flyktingar omkom utanför den libyska kusten.
EnglishWith no direct military presence on Libyan soil, a no-fly zone should be considered.
Utan någon direkt militär närvaro på libysk mark bör en flygförbudszon övervägas.
EnglishThe Commission and the European Parliament are already working closely on the Libyan issue.
Kommissionen och Europaparlamentet har redan ett nära samarbete om Libyenfrågan.
EnglishMy last question: 600 people died on the Libyan coast a few days ago.
Min sista fråga: För några dagar sedan dog 600 människor vid den libyska kusten.
EnglishFirst, as we have heard, the Libyan opposition does not want foreign intervention.
För det första att den libyska oppositionen som vi hörde inte vill ha utländsk inblandning.
EnglishThey have become scapegoats for the inadequacies of the Libyan health service.
De har blivit syndabockar för bristerna inom den libyska sjukvården.
EnglishThis morning, the Libyan Supreme Court delayed a decision on their case until January 2006.
I morse sköt Libyens högsta domstol upp ett beslut om deras fall till januari 2006.
EnglishThere is no consensus between France and Germany on the Libyan question.
Det råder inget samförstånd mellan Frankrike och Tyskland i Libyenfrågan.
EnglishAn appeal process will soon be examined by the Libyan Supreme Court.
En överklagandeprocess kommer snart att granskas av Libyens högsta domstol.
EnglishWe have to be ready though to step up our support for the Libyan people.
Vi måste dock vara beredda på att öka vårt stöd för det libyska folket.
EnglishThe resolution condemns the presence of foreign armed forces, which happen to be Libyan.
I resolutionen kritiseras närvaron av utländska väpnade styrkor, i detta fall från Libyen.
EnglishWe have still to secure the release of the Bulgarian nurses from Libyan custody.
Vi måste fortfarande se till att de bulgariska sjuksköterskorna släpps från de libyska fängelserna.
EnglishThe matter will now be referred to the Libyan High Judicial Council.
Frågan kommer nu att överlämnas till det högsta justitierådet i Libyen.
EnglishThe next item is the Commission statement on the loss at sea of migrants' boats off the Libyan coast.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om flyktingtragedin utanför Libyens kust.
EnglishRameses is massing the Libyan axemen, the chariots, Sardinian swordsmen.
Ramses kallar samman libyska yxmän, vagnar och sardinska svärdsmän.
EnglishNow, in the Libyan affair we have demonstrated the European Union's lack of unity.
Den bristande enigheten inom EU har visat sig i Libyenfrågan.
EnglishWe have for a long time been talking to the Libyan authorities about it.
Vi har under lång tid talat med de libyska myndigheterna om detta.
EnglishLibyan officials have visited him and threatened him with deportation to Libya and death.
Tjänstemän från Libyen har besökt honom och hotat honom med deportering till Libyen och döden.