"Libya" - Svensk översättning

EN

"Libya" på svenska

SV
EN

Libya {egennamn}

volume_up
1. geografi
Libya
Libya participated in the ministerial conference in Valencia as the Presidency's guest.
Libyen deltog i ministerkonferensen i Valencia som ordförandeskapets gäst.
Can the Commission comment on the negotiations with Libya and their objectives?
Kan kommissionen kommentera förhandlingarna med Libyen och målen?
Southern Neighbourhood, and Libya in particular, including humanitarian aspects (
Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (

Användningsexempel för "Libya" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLibya has abandoned its nuclear programme, yet the Treaty played no part in this.
Libyen har avbrutit sitt atomprogram, men fördraget hade inget med det att göra.
EnglishWhen 400 000 people travel from Libya to Tunisia, that is a crisis for Tunisia.
När 400 000 personer reser från Libyen till Tunisien är det en kris för Tunisien.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Den andra punkten jag vill ta upp är vårt södra grannskap och då särskilt Libyen.
EnglishSubject: Attendance by Libya at the Second Euro-Mediterranean Conference in Malta
Angående: Libyens deltagande i den andra Europa-Medelhavskonferensen på Malta
EnglishSome ports are open, and all the humanitarian aid should come via the east of Libya.
Vissa hamnar är öppna, och allt humanitärt bistånd borde komma via östra Libyen.
EnglishWe are all aware of what is happening in North Africa and, above all, in Libya.
Vi är alla medvetna om vad som händer i Nordafrika och framför allt i Libyen.
EnglishLibya categorically refuses to make an explicit reference to the Rome Statute.
Libyen vägrar kategoriskt att infoga en uttrycklig hänvisning till Romstadgan.
EnglishIt is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
Det är en skam att Libyen har säte och stämma i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
EnglishSixty European aircraft are operating over Libya - 60 deaf and blind aircraft.
Sextio europeiska flygplan opererar över Libyen - 60 döva och blinda flygplan.
EnglishSouthern Neighbourhood, and Libya in particular, including humanitarian aspects (
Södra grannskapet, och i synnerhet Libyen, bland annat humanitära aspekter (
EnglishLibya wishes to develop and strengthen its relations with the European Union.
Libyen vill utveckla och förstärka sina förbindelser med Europeiska unionen.
EnglishFinally, Libya itself deports refugees outside its borders to dangerous regions.
Slutligen deporterar Libyen själv flyktingar utanför sina gränser till farliga områden.
EnglishLibya has shown its strong will to deepen relations with the European Union.
Libyen har visat en stark vilja att fördjupa förbindelserna med Europeiska unionen.
English. - I welcome the push for democracy in Libya and in neighbouring countries.
skriftlig. - (EN) Jag välkomnar kraven på demokrati i Libyen och dess grannländer.
EnglishTunisia and Egypt have agreed to open their borders to those fleeing Libya.
Tunisien och Egypten har gått med på att öppna sina gränser för libyska flyktingar.
EnglishTunisia is now home to 150 000 migrants who come from Libya and shows its solidarity.
Tunisien visar sin solidaritet och har nu tagit emot 150 000 migranter från Libyen.
EnglishLibya is an important transit country for illegal immigration in the direction of Europe.
Libyen är ett viktigt transiteringsland för den irreguljära invandringen mot EU.
EnglishI would like to mention Mr Busuttil's views on greater cooperation with Libya.
Jag vill nämna Simon Busuttils synpunkter om stärkt samarbete med Libyen.
EnglishEnergy represents the core of Libya's economy - indeed, 70% of Libya's GDP.
Energi utgör kärnan i Libyens ekonomi - faktiskt 70 procent av Libyens BNP.

Synonymer (engelska) till "Libya":

Libya