"Liberia" - Svensk översättning

EN

"Liberia" på svenska

SV
SV

"Liberia" på engelska

EN
EN

Liberia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Liberia
For instance, in Liberia we had 'guns for jobs ' and it is working.
Till exempel i Liberia hade vi " vapen i utbyte mot jobb " och det fungerar.
Liberia is not a poor country, but a country that has been poorly managed.
Liberia är inte ett fattigt land, utan ett land som har förvaltats dåligt.
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti
FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haïti
SV

Liberia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Liberia
Till exempel i Liberia hade vi " vapen i utbyte mot jobb " och det fungerar.
For instance, in Liberia we had 'guns for jobs ' and it is working.
Liberia är inte ett fattigt land, utan ett land som har förvaltats dåligt.
Liberia is not a poor country, but a country that has been poorly managed.
FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haïti
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti

Användningsexempel för "Liberia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThree States have so far ratified it: the Bahamas, Liberia and the Marshall Islands.
Tre stater har hittills ratificerat den: Bahamas, Liberia och Marshallöarna.
EnglishImplication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haïti (omröstning)
EnglishLiberia is not a poor country, but a country that has been poorly managed.
Liberia är inte ett fattigt land, utan ett land som har förvaltats dåligt.
EnglishFor instance, in Liberia we had 'guns for jobs ' and it is working.
Till exempel i Liberia hade vi " vapen i utbyte mot jobb " och det fungerar.
EnglishFor even after everything they have endured, the people of Liberia have faith in new beginnings.
För även efter allt det som de har utstått tror Liberias folk på en ny början.
EnglishImplication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti
FN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haïti
EnglishFor instance, in Liberia we had 'guns for jobs' and it is working.
Till exempel i Liberia hade vi " vapen i utbyte mot jobb" och det fungerar.
EnglishHence the violation of even a UN embargo on trade in arms with Darfur, Liberia and Congo.
Därav kränkningen av till och med ett FN-embargo mot vapenhandel med Darfur, Liberia och Kongo.
EnglishDespite the poverty, it offered a safe refuge for refugees from Sierra Leone and Liberia.
Trots fattigdomen utgjorde landet en trygg fristad för flyktingar från Sierra Leone och Liberia.
EnglishNo American troops in Liberia or any other part of Africa.
Inga amerikanska trupper i Liberia eller någon annanstans i Afrika.
EnglishOthers have been in place for longer such as in Liberia.
Andra har funnits under en längre period, till exempel i Liberia.
EnglishMr President, all reports indicate that Liberia has underlying responsibility for the present conflict in Guinea.
Herr talman! Alla rapporter pekar på att konflikten i Guinea har sina rötter i Liberia.
EnglishAbove all, Charles Taylor must take Liberia in hand.
Framför allt måste Charles Taylors Liberia ställas till svars.
EnglishSuch is the situation in Liberia and Haiti at the moment.
Det är så det ser ut i Liberia och Haiti för närvarande.
EnglishIf violence persists, the Union should also call within the UN for smart sanctions against the leaders of Liberia.
Om våldet fortsätter måste unionen och FN uppmana till smart sanctions mot ledarna i Liberia.
EnglishThey do not want peace in the Basque Country, Liberia or the Middle East.
De vill inte ha någon fred i Baskien, Liberia eller i Mellanöstern, de vill helt enkelt ha civila offer.
EnglishLiberia today is at one of those key moments.
Liberia befinner sig i dag i ett av dessa avgörande ögonblick.
EnglishNew glimmers of hope for peace are being seen in the Democratic Republic of Congo, in Somalia, Burundi and Liberia.
Nya glimtar av hopp om fred har märkts i Demokratiska republiken Kongo, Somalia, Burundi och Liberia.
EnglishDuring Taylor's reign, ECOWAS imposed sanctions on Liberia because of the abuses he perpetrated.
Under den tid som Taylor styrde Liberia införde Ecowas sanktioner på grund av de illdåd som han gjorde sig skyldig till.
EnglishThe next item is the joint debate on the following motions for resolutions on the situation in Liberia:
Nästa punkt på föredragningslistan är en gemensam debatt om följande resolutionsförslag om situationen i Liberia:

Synonymer (engelska) till "Liberia":

Liberia