"liberally" - Svensk översättning

EN

"liberally" på svenska

volume_up
liberalism {substantiv}
volume_up
liberation {substantiv}
volume_up
liberal {substantiv}
EN

liberally {adjektiv}

volume_up
liberally

Användningsexempel för "liberally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOrganisations are banned, people are locked up and death sentences are liberally used.
Organisationer förbjuds, människor fängslas och dödsstraffet tillämpas flitigt.
EnglishThe European Central Bank itself is to set these thresholds and is to set them quite liberally.
Tröskelvärdena skall läggas relativt högt av centralbanken.
EnglishI think that in politics, this is a valuable principle, but it should not be used too liberally.
Jag tror att det är en princip som har sitt värde i politiken, men den bör inte användas alltför mycket.
EnglishIn general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
I allmänhet var större delen av det liberala, marknadsöppnande samfundet nöjt över att få in direktivet i lagboken.
EnglishAn excellent initiative which, I hope, will be copied liberally in other Member States and at EU level.
Det är ett utmärkt initiativ, och jag hoppas att det kommer att få stor spridning, såväl till andra medlemsstater som på unionsnivå.
EnglishFurthermore, I have noticed that the words 'large-scale' , 'international' , 'cross-border' and 'organised' appear liberally in these thirteen other amendments.
Vidare har jag lagt märke till att orden storskalig, internationell, gränsöverskridande och organiserad förekommer ett tiotal gånger i de övriga 13 ändringsförslagen.
EnglishFurthermore, I have noticed that the words 'large-scale ', 'international ', 'cross-border ' and 'organised ' appear liberally in these thirteen other amendments.
Vidare har jag lagt märke till att orden storskalig, internationell, gränsöverskridande och organiserad förekommer ett tiotal gånger i de övriga 13 ändringsförslagen.