EN

to liberalize [liberalized|liberalized] {verb}

volume_up
to liberalize (även: to liberalise)
What is the point of liberalizing trade by limiting tariff and customs barriers if this leads to ecological disasters?
Vad tjänar det till att liberalisera handeln genom att begränsa tull- och avgiftshindren och att framkalla ekologiska olyckor?
I take issue with one or two points in Mr Hoppenstedt's report, in particular item 5, which talks about privatization as being necessary in order to liberalize.
Jag håller inte med om en eller två saker i Hoppenstedts betänkande, i synnerhet punkt 5 som talar om att privatisering är nödvändig för att liberalisera.

Användningsexempel för "to liberalize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe South African offer proposes to liberalize 81 % of its own imports from the European Union.
Sydafrikas erbjudande föreslår en liberalisering av 81 procent av dess egen import från Europeiska unionen.
EnglishThat is why the liberalization of the open sky systems and the ability to liberalize air space are important.
Därför är det viktigt att avreglera systemet med öppna skyar och även att vi kan avreglera flygrummet.
EnglishIt 'should' all turn out well if we introduce the information and communications technologies quickly and if we 'liberalize' as much as possible.
Det "kommer att gå så bra " om vi snabbt inför och så mycket som möjligt "liberaliserar " informationen i kommunikationsteknologin.
EnglishIt'should ' all turn out well if we introduce the information and communications technologies quickly and if we 'liberalize ' as much as possible.
Det " kommer att gå så bra " om vi snabbt inför och så mycket som möjligt " liberaliserar " informationen i kommunikationsteknologin.
EnglishI take issue with one or two points in Mr Hoppenstedt's report, in particular item 5, which talks about privatization as being necessary in order to liberalize.
Jag håller inte med om en eller två saker i Hoppenstedts betänkande, i synnerhet punkt 5 som talar om att privatisering är nödvändig för att liberalisera.