"to liberalise" - Svensk översättning

EN

"to liberalise" på svenska

EN

to liberalise {verb}

volume_up
to liberalise (även: to liberalize)
Is there also a plan to liberalise trade in meat, milk and cereals?
Tänker man liberalisera handeln med kött, mjölk och spannmål också?
The later text, which we are debating today, will liberalise services in two phases.
Den senare texten, som vi debatterar i dag, kommer att liberalisera tjänster i två etapper.
Sooner or later we will liberalise the market, but a delay may be disastrous.
Vi kommer att liberalisera marknaden förr eller senare, men en fördröjning kan vara katastrofal.

Användningsexempel för "to liberalise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe second way is to liberalise the gas and power market in the European Union.
Det andra sättet är att avreglera marknaden för gas och elkraft i Europeiska unionen.
EnglishNot everything has yet been done to remove barriers and liberalise services.
Man har ännu inte gjort allt för att ta bort hindren och avreglera tjänster.
EnglishOur aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
Vårt mål är att ytterligare avreglera utvecklingsländernas tillgång till EU:s marknader.
EnglishIt seems as if we are only needed to liberalise the trade in goods and services.
Det verkar som om vi bara behövs för en liberalisering av handeln med varor och tjänster.
EnglishFaced with this situation, European policy has been to liberalise the railways.
Inför den situationen har den europeiska politiken bestått i en avreglering av järnvägen.
EnglishFor there to be a fair agreement, it is not enough simply to liberalise.
För att avtalet ska bli rättvist räcker det helt enkelt inte med en liberalisering.
EnglishSuch a sense of security would certainly liberalise the internal situation in Russia.
En sådan känsla av säkerhet skulle definitivt lösa den interna situationen i Ryssland.
EnglishNormally, in negotiating FTAs, you name the services that you are ready to liberalise.
När man förhandlar om frihandelsavtal anger man de tjänster man är redo att avreglera.
EnglishWe very much welcome the government's current plans to liberalise the energy market.
Vi är mycket positiva till regeringens avsikter som sådana att avreglera energimarknaden.
EnglishThe later text, which we are debating today, will liberalise services in two phases.
Den senare texten, som vi debatterar i dag, kommer att liberalisera tjänster i två etapper.
EnglishWhat is important is how we liberalise and whether we do it humanely.
Frågan är i stället hur vi avreglerar och om vi gör det på ett humant sätt.
EnglishSooner or later we will liberalise the market, but a delay may be disastrous.
Vi kommer att liberalisera marknaden förr eller senare, men en fördröjning kan vara katastrofal.
EnglishTo liberalise or not to liberalise, that is not the question as far as I am concerned.
Att avreglera eller inte avreglera, det är inte frågan, anser jag.
EnglishIt may be optimistic to ask a French presidency to liberalise markets.
Det kan tyckas optimistiskt att be ett franskt ordförandeskap att liberalisera marknaderna.
EnglishThis compulsion to liberalise will make it more difficult to guarantee continuity and safety.
Det avregleringstvånget skall göra det svårare att garantera kontinuiteten och säkerheten.
EnglishIs there also a plan to liberalise trade in meat, milk and cereals?
Tänker man liberalisera handeln med kött, mjölk och spannmål också?
EnglishFirst of all, it needs to avail itself of the preparedness of the European Union to liberalise visas.
Först och främst måste landet utnyttja att EU är berett att liberalisera viseringarna.
EnglishSome countries have resorted to protectionist practices, while others are trying to liberalise trade.
Vissa länder har tillgripit protektionism medan andra försöker att liberalisera handeln.
EnglishTo liberalise or not to liberalise, that is not the question as far as I am concerned.
Synd bara att man inte gick en liten aning längre, för då hade jag också kunnat förlika mig med texten.
EnglishThe purpose of this proposal is thus to liberalise services, thereby reducing their cost.
Avsikten med detta förslag är således att avreglera tjänster och att därigenom minska deras kostnader.

Synonymer (engelska) till "liberalisation":

liberalisation