"liar" - Svensk översättning

EN

"liar" på svenska

volume_up
liar {substantiv}
SV
EN

liar {substantiv}

volume_up
liar (även: snake)
As Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
Som Storbritanniens premiärminister har Tony Blair visat sig vara en lögnare och bluffmakare.
(Laughter) Also, the person to your left is a liar.
(Skratt) Personen till vänster är också en lögnare.
Here is further proof of how Milosevic is Pinocchio, that is to say, a liar, Commissioner!
Ytterligare ett bevis på att Milosevic är en Pinocchio, dvs. en lögnare, herr kommissionär!

Användningsexempel för "liar" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs Prime Minister of Britain Mr Blair has shown himself to be a liar and a fantasist.
Som Storbritanniens premiärminister har Tony Blair visat sig vara en lögnare och bluffmakare.
EnglishHere is further proof of how Milosevic is Pinocchio, that is to say, a liar, Commissioner!
Ytterligare ett bevis på att Milosevic är en Pinocchio, dvs. en lögnare, herr kommissionär!
EnglishOnly a fool or a liar would say that they look the same!" "Ah!
Bara en galning eller lögnare skulle säga att de ser likadana ut!"
EnglishI do not want to made a liar for the sake of a couple of days.
Jag vill inte riskera att bli en lögnhals för några dagars skull.
EnglishAlso the person sitting in your very seats is a liar.
Och personen som sitter på just din stol är också en lögare.
EnglishSo first I'm a servant's wife, and now I'm a liar?
Först är jag en tjänares hustru och nu är jag en lögnerska?
English(Laughter) Also, the person to your left is a liar.
(Skratt) Personen till vänster är också en lögnare.
EnglishI cannot not deal with you being a liar!
Men jag kan inte leva med att du är en lögnare!
English   Mr President, perhaps you would be so kind as to have Mr Langen’s comment of ‘What a liar!’
   Herr talman! Vill ni vara vänlig att se till att Werner Langens kommentar ”Vilken lögnare!” tas till protokollet?
EnglishWell, then she's just a liar, isn't she?
EnglishHow could you do that to us, you liar?
EnglishYou're a terrible liar, Stifler.
EnglishOkay, now I don't want to alarm anybody in this room, but it's just come to my attention that the person to your right is a liar.
Jag villl inte skrämma någon i det här rummet, men det har kommit till min kännedom att personen till höger om dig är en lögnare.
EnglishYou´re a liar, and a thief.
EnglishI said, do it again, liar!
EnglishMr President, your generosity is appreciated although as I am not an economist, nor a statistician, nor a liar I hope, I think I will be quite brief.
Herr talman! Er generositet uppskattas, men eftersom jag inte är ekonom eller statistiker, och inte heller, hoppas jag, en lögnare, tror jag att jag kan vara ganska kortfattad.

Synonymer (engelska) till "liar":

liar