"liaising" - Svensk översättning

EN

"liaising" på svenska

EN

liaising {gerundium}

volume_up

Användningsexempel för "liaising" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are liaising with the OSCE and the Council of Europe on these issues.
Vi upprätthåller förbindelse med OSCE och det Europeiska rådet vad gäller dessa frågor.
EnglishThe Commission will support them, while liaising with international organisations and other donors present in the area.
Kommissionen kommer att stödja dem tillsammans med de internationella organisationerna och övriga biståndsgivare på platsen.
EnglishThe Council calls on the Commission to establish the necessary contacts with the Turkish Cypriot community, liaising to this end with the Government of Cyprus.
Rådet bad kommissionen att lägga de nödvändiga kontakterna för detta med den turkcypriotiska gemenskapen, det i samråd med Cyperns regering.
EnglishIn particular I would like to thank him for the attention he has paid to liaising with my committee over recent months and our predecessors in the past year.
Jag vill i synnerhet tacka honom för den vikt han lagt vid kontakterna med mitt utskott under de senaste månaderna, och även med våra företrädare under det gångna året.