"level of knowledge" - Svensk översättning

EN

"level of knowledge" på svenska

EN

level of knowledge {substantiv}

volume_up
level of knowledge
Secondly, with our current level of knowledge, renewable energies cannot completely replace fossil energy sources.
För det andra kan vi inte med vår nuvarande kunskapsnivå helt ersätta fossila energikällor med förnybara.
Kunskapsnivån förändras hela tiden.
To protect non-professional investors, financial companies need to take the trouble to check their level of knowledge and their resources.
För att skydda privata investerare måste värdepappersföretagen göra sig besväret att kontrollera sin kunskapsnivå och sina resurser.
Secondly, with our current level of knowledge, renewable energies cannot completely replace fossil energy sources.
För det andra kan vi inte med vår nuvarande kunskapsnivå helt ersätta fossila energikällor med förnybara.
Kunskapsnivån förändras hela tiden.
To protect non-professional investors, financial companies need to take the trouble to check their level of knowledge and their resources.
För att skydda privata investerare måste värdepappersföretagen göra sig besväret att kontrollera sin kunskapsnivå och sina resurser.
level of knowledge (även: state of knowledge)

Användningsexempel för "level of knowledge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis means of course that we need to upgrade the level of knowledge of languages.
Detta innebär naturligtvis att vi måste uppgradera språkkunskaperna.
EnglishIt is totally unacceptable that we still have such a poor level of knowledge in these areas.
Det är fullständigt oaceptabelt att kunskapen på dessa områden forfarande är så dålig.
EnglishIt is also important that all young people in Europe should attain a basic level of knowledge.
Det är mycket angeläget att alla ungdomar i Europa får vissa generella grundkunskaper.
EnglishThe committee can certainly be of help in increasing the level of knowledge in this difficult area.
Utskottet kan säkert hjälpa till med att höja kunskapsnivån på detta svåra område.
EnglishThis is all the more unfortunate if one considers the level of knowledge regarding the Stability Pact in the region.
Desto mer när man ser hur mycket man känner till om stabilitetspakten i området.
EnglishThe qualifications for a course or programme are the basic level of knowledge required for different courses and programmes.
behörigheten är den basnivå av kunskaper som krävs för olika utbildningar.
EnglishI will try to do my best to ensure that this level of knowledge is developed in the future as far as possible.
Jag kommer att göra mitt bästa för att se till att kunskapsnivån blir så hög som möjligt i framtiden.
EnglishSecondly, with our current level of knowledge, renewable energies cannot completely replace fossil energy sources.
För det andra kan vi inte med vår nuvarande kunskapsnivå helt ersätta fossila energikällor med förnybara.
EnglishThis can indeed be done by enhancing cooperation between civil servants with a sufficiently high level of knowledge.
Det kan ske genom att man förstärker samarbetet mellan olika tjänstemän med tillräckligt goda kunskaper.
EnglishThe level of knowledge is constantly changing.
EnglishOur current level of knowledge indicates that there are no levels of radiation that can be classified as harmless with any absolute degree of certainty.
I dag vet vi att det inte finns några strålningsnivåer som med säkerhet kan klassificeras som ofarliga.
EnglishHe asked about our level of knowledge and information about the social dialogue in all of the Member States right across the Union.
Han frågade efter hur mycket vi vet och hur mycket information vi har om den sociala dialogen i alla medlemsstaterna i unionen.
EnglishTo protect non-professional investors, financial companies need to take the trouble to check their level of knowledge and their resources.
För att skydda privata investerare måste värdepappersföretagen göra sig besväret att kontrollera sin kunskapsnivå och sina resurser.
EnglishAll these initiatives are intended to increase the level of knowledge of and compliance with European Community and environmental law.
Alla dessa initiativ är avsedda att öka kunskaperna om och efterlevnaden av Europeiska gemenskapens lagstiftning och miljölagstiftningen.
EnglishThe relationship between the quality of teacher education and the quality of teaching, and consequently the level of knowledge of pupils, is obvious.
Sambandet mellan lärarutbildningens kvalitet och undervisningens kvalitet, och därmed elevernas kunskapsnivå, är uppenbart.
EnglishIf we were to take the level of knowledge of Bismarck’s day and apply it to our own, then only 1% of our health budgets would be taken up.
Om vi skulle tänka oss kunskapsnivån på Bismarcks tid och tillämpa den på dagens situation skulle bara 1 procent av vår hälsovårdsbudget gå åt.
EnglishIf we were to take the level of knowledge of Bismarck’ s day and apply it to our own, then only 1 % of our health budgets would be taken up.
Om vi skulle tänka oss kunskapsnivån på Bismarcks tid och tillämpa den på dagens situation skulle bara 1 procent av vår hälsovårdsbudget gå åt.
EnglishOur current level of knowledge would indicate that there are no levels of radiation that can be classified as harmless with any absolute degree of certainty.
De kunskaper vi har i dag tyder på att det inte finns strålningsnivåer som med någon säkerhet kan klassificeras som oskadliga.
EnglishMembers of the liberal professions offer an independent service based on an extremely high level of knowledge on which it is difficult to place a value.
Medlemmar av de fria yrkena erbjuder oberoende tjänster baserade på en synnerligen hög kunskapsnivå, som det är svårt att sätta ett värde på.
EnglishAn increased level of knowledge and skills in a region or country may give rise to a need for relocations if it is to be possible to develop the region.
När kunskaps- och kompetensnivån i en region eller ett land höjs kan det innebära att omlokaliseringar måste ske för att regionen ska kunna utvecklas.

Liknande översättningar för "level of knowledge" på svenska

knowledge substantiv
of preposition
level adjektiv