"level headedness" - Svensk översättning

EN

"level headedness" på svenska

EN

level headedness {substantiv}

volume_up
Current polls in the Netherlands show that 82% of Dutch voters would now vote ‘no’ – a tribute to the level-headedness of that brave people.
Aktuella opinionsundersökningar i Nederländerna visar att 82 procent av de nederländska väljarna nu skulle rösta nej – ett bevis för detta modiga folks förstånd.
level headedness (även: composure, moderation)
Här krävs det försiktighet och sans.

Användningsexempel för "level headedness" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt has been a very lively debate, characterised by emotion and level-headedness, and touching on various points.
Det var en mycket livlig debatt, som präglades av känslor och av saklighet och som tog upp olika aspekter.
EnglishMy hope is that, aided by the Commission’s level-headedness and this House’s courage, this further step may be taken.
Det är min förhoppning att detta ytterligare steg ska kunna tas, med hjälp av kommissionens förnuft och kammarens mod.
EnglishSince the European Commission proposal is confined to the legal aspects, level-headedness is what is called for.
Europeiska kommissionens förslag begränsas till de juridiska aspekterna och då är det lämpligt att vi ser nyktert på saken.
EnglishCurrent polls in the Netherlands show that 82 % of Dutch voters would now vote ‘ no’ – a tribute to the level-headedness of that brave people.
Det är också ett prov på det landets trovärdighet som en partner i internationella förbindelser.
EnglishCaution and level-headedness are needed.
EnglishMy hope is that, aided by the Commission’ s level-headedness and this House’ s courage, this further step may be taken.
Den viktigaste uppgiften för rådets ordförandeskap är att få alla medlemsstater med sig, för det är bara tillsammans som vi kan gå vidare.
EnglishIt is all starting to become very real, and this requires both negotiations on specific practical matters as well as level-headedness.
Allt det här håller på att bli verklighet och det färgar förhandlingarna om konkreta praktiska frågor och då måste man vara nykter.
EnglishIn this extremely difficult situation, what Tsvangirai's party, the Movement for Democratic Change, needs most of all is level-headedness and wisdom.
I denna mycket svåra situation är det framför allt besinning och vishet som Tsvangirais parti, Movement for Democratic Change behöver.
EnglishCurrent polls in the Netherlands show that 82% of Dutch voters would now vote ‘no’ – a tribute to the level-headedness of that brave people.
Aktuella opinionsundersökningar i Nederländerna visar att 82 procent av de nederländska väljarna nu skulle rösta nej – ett bevis för detta modiga folks förstånd.
English. - (DA) Mr President, Slovakia wishes to participate in the euro, and I do not blame it for that, yet I wish to take this opportunity to call for level-headedness.
för IND/DEM-gruppen. - (DA) Herr talman! Slovakien vill delta i eurosamarbetet, och jag klandrar inte landet för det, men jag vill ändå ta tillfället i akt och uppmana till besinning.

Liknande översättningar för "level headedness" på svenska

level adjektiv
level substantiv
level adverb
Swedish
level of knowledge substantiv
level of alcohol in the blood substantiv
level of ambition substantiv