EN

letters {pluralis}

volume_up
Lower case - the characters are shown in small letters (converse does not apply).
Gemener - tecknen visas med små bokstäver (inte omvandlade).
both letters and numbers, and contain no words from a dictionary.
både bokstäver och siffror och innehåller inga ord som återfinns i lexikon.
Text refers to the text in which lower case letters should be converted to capitals.
text är texten där små bokstäver ska ersättas med stora.

Användningsexempel för "letters" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese filters only affect letters, and will not affect characters or numbers.
Anpassade filter används i den ordning som de visas på sidan Profilinställningar.
EnglishLetters to Strasbourg arrive there a bit sooner, but it still takes far too long.
Till Strasbourg går det litet snabbare, men det är fortfarande alldeles för långsamt.
EnglishI get letters from citizens asking for the Czech authorities to retaliate.
Jag får brev från medborgare som ber de tjeckiska myndigheterna att ge igen.
EnglishE-mails and letters have been written and appeals made asking us to do so.
Man har skrivit e-postmeddelanden och brev och vädjat till oss att göra det.
EnglishAnyone who registers a company will receive around eight to 10 letters in response.
Alla som registrerar ett företag får omkring åtta till tio brev som svar.
EnglishVery recently Agence Europe reported that only 80 % of letters were delivered on time.
Nyligen stod det att läsa i Agence Europe att endast 80 % av breven delades ut i tid.
EnglishLetters of formal notice, which constitute the first stage, ran into large numbers.
Den första fasen, som gäller antalet formella underrättelser, är viktig.
EnglishWe have completed the hearings, and I have received 26 letters of recommendation.
Utfrågningarna är avslutade, och jag har fått 26 rekommendationsbrev.
EnglishI have received hundreds of letters on this matter, and not only from Poland.
Jag har fått hundratals brev om detta ärende, och inte bara från Polen.
EnglishBecause in Judaism, the number 18, in Hebrew letters, stands for life -- the word "life."
För inom judendomen står ordet, numret 18 skrivet på hebreiska, för liv, ordet liv.
EnglishI now put to the House my proposal to read out the letters in question.
Jag ställer nu frågan till kammaren om jag skall läsa upp de aktuella skrivelserna.
EnglishWe cannot understand the Balkan way of thinking from letters, faxes and e-mails.
Med brev, fax och e-post kan vi inte förstå detta folks mentalitet.
EnglishIn science, we don't care how many letters you have after your name.
I vetenskapen, så bryr vi oss inte om hur många bokstäver du har efter ditt namn.
EnglishHundreds of letters of complaint are still being received from new victims.
Och hundratals brev med klagomål fortsätter att komma in från nya offer.
EnglishA number of us have received letters from our constituents asking about this particular scam.
Flera av oss har mottagit brev från väljare som frågar om just detta bedrägeri.
EnglishThose are the letters of genetic code, the 25,000 genes you've got written in your DNA.
Detta är den genetiska kodens bokstäver, de 25,:,000 gener man har inskrivna i sitt DNA.
EnglishIt contains all the functions for printing and saving form letters.
Här hittar du alla funktioner för att skriva ut och spara kopplade utskrifter.
EnglishHow little she told me about herself in all her letters for all those years.
Så lite hon har berättat om sig själv i alla sina brev under alla år.
EnglishWe would all drown in letters from anxious people demanding that the forests be protected.
Vi skulle alla drunkna i brev från oroliga medborgare med krav på skydd för skogarna.
EnglishAll the functions for printing and saving form letters can be found here.
Här hittar du alla funktioner för att skriva ut och spara standardbrev.

Synonymer (engelska) till "letter":

letter
lettered
lettering