"letterbox" - Svensk översättning

EN

"letterbox" på svenska

volume_up
letterbox {substantiv}
EN

letterbox {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
letterbox (även: mailbox)
They actually put a letter in every Member's letterbox about it.
De lade till och med ett brev i varje ledamots brevlåda om saken.
When the ministers for foreign affairs say that Europe needs a telephone number for the world, we can safely say that the European Parliament already has a letterbox for citizens.
När utrikesministrarna säger att Europa behöver ett telefonnummer till världen kan vi lugnt slå fast att Europaparlamentet redan har en brevlåda för sina medborgare.
letterbox (även: mailbox, postbox)

Användningsexempel för "letterbox" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey actually put a letter in every Member's letterbox about it.
De lade till och med ett brev i varje ledamots brevlåda om saken.
EnglishIn the midst of this litany of failure, in step Messrs Blair, Chirac and Schröder with another depressing example of letterbox diplomacy.
Mitt i denna litania om misslyckanden inträder herrarna Blair, Chirac och Schröder med ännu ett deprimerande exempel på brevlådediplomati.
EnglishI do not know whether you are aware that over 20 000 letter-box companies have been established in Switzerland with the sole purpose of avoiding taxation in the European Union Member States.
Jag vet inte om ni känner till att mer än 20 000 postboxföretag har startats i Schweiz med det enda syftet att undvika beskattning i EU:s medlemsstater.
EnglishWhen the ministers for foreign affairs say that Europe needs a telephone number for the world, we can safely say that the European Parliament already has a letterbox for citizens.
När utrikesministrarna säger att Europa behöver ett telefonnummer till världen kan vi lugnt slå fast att Europaparlamentet redan har en brevlåda för sina medborgare.
EnglishTo my mind, the Council is like one of those people whom you cannot ask to post a letter, because they cannot tell the difference between a letterbox and a drain-hole.
Rådet tillhör, enligt mitt sätt att se det, denna sorts människor som man inte kan be om att lägga ett brev på posten eftersom de inte kan skilja mellan öppningen i brevlådan från den i rännstenen.
EnglishI shall not go into all of them today, but I should like to highlight one result of the unofficial trialogue that is very important to me, namely the combating of 'letterbox companies'.
Jag ska inte gå in på dem alla i dag, men jag vill lyfta fram ett resultat av de inofficiella trepartssamtalen som är mycket viktigt för mig, nämligen bekämpandet av ”brevlådeföretag”.
EnglishHow can we not see in these provisions a way of allowing the companies in question to create constraint-free letter-box companies under the most indulgent conditions for the business world?
Hur kan vi undgå att se att dessa bestämmelser öppnar möjligheter för företagen i fråga att skapa brevlådeföretag helt utan restriktioner, på affärsvärldens mest eftergivna villkor?