"letter of intent" - Svensk översättning

EN

"letter of intent" på svenska

EN

letter of intent {substantiv}

volume_up
1. juridik
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Det har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
We had the letter of intent of 6 July by the six defence ministers which was actually a vital step along the way, as indeed was the code of conduct on arms sales.
Vi fick en avsiktsförklaring den 6 juli från sex försvarsministrar som faktiskt hade tagit ett avgörande steg på vägen, och likaså en uppförandekod för vapenexport.
Even the six EU Member States which two years ago signed a letter of intent on cooperation have still not agreed a framework agreement to implement that letter of intent.
Även de sex EU-medlemsstater som för två år sedan undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete har fortfarande inte kommit överens om ett ramavtal för att genomföra den avsiktsförklaringen.
2. näringsliv
It has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Det har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
We had the letter of intent of 6 July by the six defence ministers which was actually a vital step along the way, as indeed was the code of conduct on arms sales.
Vi fick en avsiktsförklaring den 6 juli från sex försvarsministrar som faktiskt hade tagit ett avgörande steg på vägen, och likaså en uppförandekod för vapenexport.
Even the six EU Member States which two years ago signed a letter of intent on cooperation have still not agreed a framework agreement to implement that letter of intent.
Även de sex EU-medlemsstater som för två år sedan undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete har fortfarande inte kommit överens om ett ramavtal för att genomföra den avsiktsförklaringen.
letter of intent

Användningsexempel för "letter of intent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt has not really been a disaster, even if the agreement is merely a letter of intent.
Det har inte blivit någon riktig katastrof, även om avtalet inte blev mer än en avsiktsförklaring.
EnglishWe had the letter of intent of 6 July by the six defence ministers which was actually a vital step along the way, as indeed was the code of conduct on arms sales.
Vi fick en avsiktsförklaring den 6 juli från sex försvarsministrar som faktiskt hade tagit ett avgörande steg på vägen, och likaså en uppförandekod för vapenexport.
EnglishThere is nothing in the Treaty so far as I know - I hope Mr Bangemann can change my mind on this - which says that such a letter of intent constitutes a legal obligation.
Så vitt jag vet finns det ingenting i fördraget - jag hoppas herr Bangemann kan ändra min uppfattning på den här punkten - som säger att ett sådant brev är rättsligt bindande.
EnglishEven the six EU Member States which two years ago signed a letter of intent on cooperation have still not agreed a framework agreement to implement that letter of intent.
Även de sex EU-medlemsstater som för två år sedan undertecknade en avsiktsförklaring om samarbete har fortfarande inte kommit överens om ett ramavtal för att genomföra den avsiktsförklaringen.

Liknande översättningar för "letter of intent" på svenska

intent substantiv
intent adjektiv
letter substantiv
of preposition