"lethargy" - Svensk översättning

EN

"lethargy" på svenska

volume_up
lethargy {substantiv}
EN

lethargy {substantiv}

volume_up
lethargy (även: daze, dormancy, stupor, torpor)
Today the impossible is becoming possible in Ukraine, and the Ukrainian people are awakening from their lethargy.
I dag blir det omöjliga möjligt i Ukraina, och det ukrainska folket vaknar upp ur sin dvala.
lethargy
We need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
Vi måste rycka upp oss ur den letargi som har karakteriserat energiförnyelsen under de senaste årtiondena.
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
Byråkratisk letargi och försenad lagstiftning kan inte och får inte krossa ett barns drömmar och hopp om att få en familj och en lycklig framtid.
The European Parliament does not contain 100 people capable of understanding the European budget by activity, with the consequence that this entails: the economic lethargy of the European Union.
Det finns inte 100 personer i Europaparlamentet som kan förstå den europeiska budgeten efter åtgärd, med den följd som detta innebär: ekonomisk letargi i Europeiska unionen.
lethargy (även: apathy)
I believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
Jag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
There seems to be some lethargy on the part of the Commission when it comes to thinking through what kind of priorities we should have for foreign and security policy in the future.
Det tycks finnas en viss apati från kommissionens sida när det gäller att tänka igenom vilka typer av prioriteringar vi borde ha för utrikes- och säkerhetspolitiken i framtiden.
What we are looking at is an extraordinary phase of routine horror, a pervasive lethargy about the rights of men.
Vad vi har framför oss är en utomordentlig fas av rutinmässig terror, genomgripande slöhet när det handlar om mänskliga rättigheter.
lethargy

Användningsexempel för "lethargy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRecently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
På senare tid har vi emellertid kunnat märka en viss tröghet i marknadsintegrationen.
EnglishThe main reason behind our enthusiasm for Mr Trichet is the lethargy of his predecessor.
Det främsta skälet bakom vår entusiasm för Trichet är hans föregångares håglöshet.
EnglishWe are in favour of protecting freedom and economic success, rather than oppression and lethargy.
Vi vill skydda frihet och ekonomisk framgång, snarare än förtryck och inaktivitet.
EnglishWe need to snap out of the lethargy that has characterised energy innovation in recent decades.
Vi måste rycka upp oss ur den letargi som har karakteriserat energiförnyelsen under de senaste årtiondena.
EnglishToday the impossible is becoming possible in Ukraine, and the Ukrainian people are awakening from their lethargy.
I dag blir det omöjliga möjligt i Ukraina, och det ukrainska folket vaknar upp ur sin dvala.
EnglishOn the other hand, however, once large companies gain a monopoly they have a tendency to fall victim to lethargy and stagnation.
Å andra sidan blir storföretagen lätt inaktiva och stagnerar när de väl får ett monopol.
EnglishI believe that, faced with this situation, the European Union must emerge from its lethargy and take a step in the right direction.
Jag anser att EU, i detta läge, måste rycka upp sig ur sin apati och ta ett steg i rätt riktning.
EnglishExtremism is still a current threat and these extremists have an unwitting friend in the ballot box - lethargy.
Extremism är fortfarande ett aktuellt hot och de här extremisterna får oväntad hjälp vid valurnan - nämligen genom försoffningen.
EnglishThis would be the best way to make European democracy visible and to awaken ourselves from the current lethargy and boredom.
Det vore det bästa sättet att synliggöra EU-demokratin och väcka oss själva ur den nuvarande håglösheten och tristessen.
EnglishWhat we are looking at is an extraordinary phase of routine horror, a pervasive lethargy about the rights of men.
Vad vi har framför oss är en utomordentlig fas av rutinmässig terror, genomgripande slöhet när det handlar om mänskliga rättigheter.
EnglishOn the other hand, however, once large companies gain a monopoly they have a tendency to fall victim to lethargy and stagnation.
Framför allt måste vi komma ihåg att vi inte får offra små och medelstora företag på den ekonomiska framgångens altare.
EnglishBureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
Byråkratisk letargi och försenad lagstiftning kan inte och får inte krossa ett barns drömmar och hopp om att få en familj och en lycklig framtid.
EnglishEurope must be roused from its lethargy and move in the right direction, and that can only be done by combining pragmatism with a vision of the future.
Europa måste vakna ur sin sömn och ta ett steg i rätt riktning, och detta låter sig bara göras med en dos pragmatism och visioner inför framtiden.
EnglishIn relation to your comments about the slow response, we need to look at that because there is the problem of a lethargy in the European system in terms of response.
När det gäller era synpunkter om den långsamma reaktionen måste vi ta en titt på det, eftersom det är problem med långsamma reaktionstider i EU-systemet.
EnglishThere seems to be some lethargy on the part of the Commission when it comes to thinking through what kind of priorities we should have for foreign and security policy in the future.
Det tycks finnas en viss apati från kommissionens sida när det gäller att tänka igenom vilka typer av prioriteringar vi borde ha för utrikes- och säkerhetspolitiken i framtiden.
EnglishThe European Parliament does not contain 100 people capable of understanding the European budget by activity, with the consequence that this entails: the economic lethargy of the European Union.
Det finns inte 100 personer i Europaparlamentet som kan förstå den europeiska budgeten efter åtgärd, med den följd som detta innebär: ekonomisk letargi i Europeiska unionen.

Synonymer (engelska) till "lethargy":

lethargy