EN

to let up {verb}

volume_up
This means there can be no let-up in the railways companies' efforts as they look to the future.
Det betyder att järnvägsföretagen inte kan minska sina ansträngningar framöver.
There will be no let up in the efforts to consolidate the budget in order to reduce the public debt.
Ansträngningarna för att konsolidera budgeten för att minska statsskulden kommer att fortsätta.
Vi skall ändå inte minska pressen.

Användningsexempel för "to let up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhy does the Commission not let the producers come up with the analysis method?
Varför gör inte kommissionen så att producenterna får framlägga sina analysmetoder?
EnglishLet us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
Låt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
EnglishLet me pick up what you said about a blind date, which was a fine phrase to choose.
Låt mig följa upp det ni sade om en blindträff, vilket var en bra formulering.
EnglishLet us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Låt oss påskynda Serbiens integration, men utan att mildra kraven på något sätt.
EnglishLet's see Europe clean up its own act first and deal with these sham democrats.
Jag vill se att EU skärper sig först och tar itu med dessa skendemokrater.
EnglishLet me pick up just some of the themes raised by Prime Minister Vanhanen.
Låt mig bara ta upp några av de teman som statsminister Matti Vanhanen nämnde.
EnglishThis too must be guaranteed and we must not let up in our pursuit of this objective.
Även det måste säkerställas, och vi får inte ge efter när det gäller att uppnå detta.
EnglishLet us put an end to hypocrisy, and let us give up on solutions that do not work.
Låt oss därför sätta stopp för hyckleriet och överge de falska recepten.
EnglishLet me pick up just some of the themes raised by Prime Minister Vanhanen.
Låt mig bara ta upp några av de teman som statsminister Matti Vanhanen nämnde.
EnglishThe Lord God be with him, and let him go up.'"
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
I mitt hemland brukar vi säga så här: Det är dumt att elda för kråkorna.
EnglishIn conclusion, let me clear up an imprecision in the wording of the amendment.
Som avslutning vill jag reda ut ett oklart begrepp i ändringsförslaget.
EnglishHowever, I agree with the previous speaker: let us roll up our sleeves and get on with it.
Jag håller dock med föregående talare: nu kavlar vi upp ärmarna och sätter i gång.
EnglishI think that the discussion about a positive DAS should be continued without let-up.
Jag anser att diskussionen om en positiv revisionsförklaring bör fortsätta utan avbrott.
EnglishLet us take up this leadership in energy transition and the new economy.
Låt oss tillämpa hans ledarskap inom energiöverföring och den nya ekonomin.
EnglishSo let me finish up with some good news, and maybe a little bit of bad news.
Låt mig avsluta med lite goda nyheter, och kanske lite dåliga nyheter.
EnglishMadam President, the Commission tells us to grub up. So let us grub up, if we must.
Fru ordförande, kommissionen säger att vi skall röja: låt oss alltså röja, eftersom vi måste.
EnglishThis means there can be no let-up in the railways companies' efforts as they look to the future.
Det betyder att järnvägsföretagen inte kan minska sina ansträngningar framöver.
EnglishLet us set up a committee of experts to get us out of this uncertainty.
Låt oss upprätta en expertgrupp så att vi kan undanröja denna osäkerhet.
EnglishSo let us open up the field of culture to new horizons and new frontiers.
Låt oss alltså öppna kulturområdet för nya horisonter och nya gränser.

Liknande översättningar för "to let up" på svenska

let verb
Swedish
up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
to pick up verb
to knock up verb