"to let slip" - Svensk översättning

EN

"to let slip" på svenska

EN

to let slip {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to let slip" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Vi får inte låta de här resultaten gå oss ur händerna när vi nu kämpar i motvind.
EnglishThis is an historic opportunity which we must not let slip through our fingers.
Detta är ett historiskt tillfälle som inte får gå oss ur händerna.
EnglishWe let slip a few years of confused and incomplete political freedom.
Vi lät ett par år av förvirrad och ofullständig politisk frihet glida oss ur händerna.
EnglishWe are at last holding it and cannot let this opportunity slip through our fingers.
Nu kommer vi äntligen att ha det: vi får inte missa tillfället.
EnglishThe EU Member States should not let those opportunities slip.
EU:s medlemsstater får inte låta dessa möjligheter glida dem ur händerna.
EnglishIt is unfortunate that we have let both these opportunities slip.
Det är olyckligt att vi har missat båda dessa möjligheter.
EnglishUnfortunately Parliament has let this opportunity slip.
Tyvärr har parlamentet låtit denna möjlighet gå sig ur händerna.
EnglishWe must not let this opportunity slip through our fingers.
Vi får inte låta detta tillfälle glida oss ur händerna.
EnglishParliament has really hidden behind the skirts of the Wise Men and has thus let a political opportunity slip.
Egentligen har parlamentet gömt sig bakom experterna och därmed låtit en politisk chans gå sig förbi.
EnglishOn passengers' rights in international rail transport, we have let an opportunity slip.
Vi har låtit ett tillfälle gå oss ur händerna när det gäller resenärernas rättigheter vid internationella järnvägstransporter.
EnglishNow, are you really going to let it slip away again?
Ska du verkligen låta honom smita undan igen?
EnglishWe're not out here to let her slip away.
Vi är inte här ute för att hon ska försvinna.
EnglishThe Climate Conference at The Hague presents an opportunity to take global steps, an opportunity which we should not let slip.
Klimatkonferensen i Haag är en chans att vidta världsomspännande åtgärder, en chans som vi inte får låta gå förlorad.
EnglishWe should not let this slip from our view.
EnglishDetermined in going out and making our case with key partners worldwide, explaining why we cannot let our ambition slip.
Beslutsamma i att gå ut och lägga fram vår sak för viktiga partner runtom i världen och förklara varför vi inte kan sänka vår ambition.
EnglishBy giving discharge, the majority in this Parliament has let this chance slip, and, regrettably, the Commission has once more succeeded in obtaining a licence to mess about for the next two years.
Genom att bevilja ansvarsfrihet har majoriteten i parlamentet låtit den här chansen gå förlorad. Tyvärr!
EnglishLet us not, Mr President-in-Office of the Council, ladies and gentlemen, let time slip away and forget about this until the next crime or war reminds us of this ever-present threat.
Vi får inte, ärade kolleger, herr tjänstgörande rådsordförande, låta tiden gå och låta detta falla i glömska till dess att ett nytt brott eller ett nytt krig påminner oss om hotet.
EnglishThe long-overdue revision of the packaging directive is an opportunity to demonstrate that the internal market can be reconciled with the environment, and we must not let this opportunity slip.
Den länge väntade omprövningen av förpackningsdirektivet är en möjlighet att visa att den inre marknaden kan försonas med miljön och den chansen får vi inte låta gå förlorad.
EnglishIt may be that your Foreign Secretary let something slip when, instead of looking forward, he said, ‘The important thing about this Presidency – Croatia and Turkey – is already behind us.’
Kanske lät er utrikesminister något gå förlorat när han, istället för att blicka framåt, sa: ”Det viktiga med detta ordförandeskap är att Kroatien och Turkiet redan ligger bakom oss”.