"let's go" - Svensk översättning

EN

"let's go" på svenska

EN

let's go [exempel]

volume_up
let's go

Användningsexempel för "let's go" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Låt oss se bortom vår nationella själviskhet som leder oss rakt mot katastrofen.
EnglishMr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
Herr ordförande, herr ledamot! Låt mig få utveckla den här frågan ytterligare.
EnglishIncreasingly, the peoples of Europe are saying 'Let us go in the opposite direction'.
Europas folk säger i allt större utsträckning: ”Låt oss gå i motsatt riktning.”
EnglishThe call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Samtalet kopplas upp nu och det är därför som jag ber er ursäkta mig och låta mig gå.
EnglishThe Lord God be with him, and let him go up.'"
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
EnglishBut, just for the moment, let us go back to the Treaty on European Union.
Men låt oss för ett ögonblick återvända till Fördraget om Europeiska unionen.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Han lät den fröa, tog fröna, planterade dem på sina 12 hektar, överallt.
EnglishLet us go on working together to prove that we are indeed worthy of that trust.
Låt oss fortsätta vårt samarbete för att bevisa att vi verkligen förtjänar det förtroendet.
EnglishI know about your Valhalla decadence, and I shouldn't have let him go.
Jag känner till ert Valhalla-förfall, och jag borde inte ha låtit honom åka.
EnglishLet us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
Låt oss gå hela vägen och tillämpa det på hela livsmedelsindustrin!
EnglishI know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.
Jag vet att vi har ett gott budskap, så låt oss sprida det till alla.
EnglishWe know what our collective challenges are in this regard, so let us go and meet them.
Vi vet vilka utmaningar vi kollektivt står inför, så låt oss anta dem.
EnglishLet us go out and sell good-quality European beef to the consumer.
Låt oss gå ut och sälja högkvalitativt europeiskt nötkött till konsumenterna.
EnglishLet me go through the key elements of the Second Stage Agreement.
Låt mig gå igenom de viktigaste faktorerna i den andra etappen av luftfartsavtalet.
EnglishSo, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
Låt oss möta framtiden rustade med nya och smarta energikällor!
EnglishThere must be a plan B, or are you just going to let this go until it goes into ruin?
Det måste finnas en plan B, eller tänker ni bara låta detta fortsätta tills det är helt kört?
EnglishLet us go to meet the inhabitants of our fifteen countries and try to understand them.
Låt oss bege oss dit invånarna i våra femton medlemsländer befinner sig och försöka förstå dem.
EnglishBecause it would have been a disaster for them and for the community if he had let them go.
För att det hade varit katastrofalt för dem och för hela samhället om de hade fått sparken.
EnglishFirstly, let us go ahead with the tax, and then we will see how it is going to be implemented.
Vi ska först införa skatten och sedan får vi se hur den ska tillämpas.
EnglishIf we let it go through as it is, no one will lift a finger.
Mobiliseringen av aktörerna i sockerrörssektorn har inte varit förgäves.

Liknande översättningar för "let's go" på svenska

let verb
Swedish
go substantiv
go adverb
Swedish