Användningsexempel för "to let out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is almost as if air is being let out of the tyre of enthusiasm in relation to it.
Entusiasmen skulle nästan kunna liknas vid ett trasigt däck vars luft pyser ut.
EnglishLet me also point out that the battle against human trafficking is a priority issue.
Låt mig också peka på att kampen mot människosmuggling är en prioriterad fråga.
EnglishLet us therefore send out a clear message which goes beyond this compromise solution.
Låt oss därför sända ett tydligt budskap som går utöver denna kompromisslösning.
EnglishSo for any of us in this room today, let's start out by admitting we're lucky.
Så, alla vi som är här idag kan väl börja med att erkänna att vi är lyckligt lottade.
EnglishLet me set out for honourable Members what we are doing to alleviate the present crisis.
Låt mig redovisa för ledamöterna vad vi gör för att lindra den nuvarande krisen.
EnglishTherefore, let us carry out the job, while working for a better scenario.
Låt oss därför utföra jobbet, samtidigt som vi arbetar för ett bättre scenario.
EnglishFirstly, let me point out some key elements of the conciliation outcome.
För det första vill jag framhäva några centrala delar av resultatet av medlingen.
EnglishThis is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.
Detta är en del av märkningen. Låt oss avskaffa det och se hur det går.
EnglishWe should not let these achievements slip out of our hands in the face of any old headwind.
Vi får inte låta de här resultaten gå oss ur händerna när vi nu kämpar i motvind.
EnglishLet us first carry out the institutional reforms that are really necessary.
Låt oss först genomföra de institutionella reformer som verkligen behövs.
EnglishLet us not miss out on the chance of us all agreeing to work towards a common objective.
Låt oss inte missa chansen för oss alla att enas om att arbeta mot ett gemensamt mål.
EnglishLet's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.
Kanske man ska försöka räkna ut hur lång tid det tar sportbilen att åka någonstans.
EnglishThe let-out clause for such countries would allow this to continue for another seven years.
Undantagsklausulen för dessa länder skulle låta detta fortgå i ytterligare sju år.
EnglishBut let me point out again that this matter comes under competition law.
Men jag vill än en gång påpeka att det här är en konkurrensrättslig fråga.
EnglishLet me point out, though, that this regulation will not work without effort.
Låt mig dock påpeka att denna reglering inte kan fungera av sig själv.
EnglishAnd if we have considered these things, then let us speak out with a big exclamation mark!
Om vi har tänkt på dessa saker, låt oss då höja vår röst klart och tydligt!
EnglishI know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.
Jag vet att vi har ett gott budskap, så låt oss sprida det till alla.
EnglishLet us go out and sell good-quality European beef to the consumer.
Låt oss gå ut och sälja högkvalitativt europeiskt nötkött till konsumenterna.
EnglishFellow Members, let us wipe out from the draft all endeavours restricting a free services market!
Konkurrenslagstiftning eller regler för statligt stöd ska inte heller begränsas.
EnglishLet me point out that we have also included Cyprus in one of the tables.
Jag vill påpeka att vi i en tabell också redan har inkluderat Cypern.