EN to let go
volume_up
{verb}

1. allmänt

When I go on a story, I have to let go of those kinds of beliefs.
När jag skriver måste jag släppa sådana tankar.
Du kan släppa när som helst.
Du kan släppa mina fötter nu.
to let go
When the soldiers burst in her cell to rape her oldest daughter, she grabs hold of her and refuses to let go, even when they hold a gun to her head.
När soldaterna bryter sig in i hennes cell för att våldta hennes äldsta dotter, tar hon tag i henne och vägrar släppa taget, även när de håller en pistol mot hennes huvud.
to let go (även: to release, to set loose)
to let go (även: to unhand)
to let go

2. sjöfart

to let go

Användningsexempel för "to let go" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLet us go beyond our national selfishness which is leading straight into disaster.
Låt oss se bortom vår nationella själviskhet som leder oss rakt mot katastrofen.
EnglishMr President, Mr Frischenschlager, let me go a little further into this question.
Herr ordförande, herr ledamot! Låt mig få utveckla den här frågan ytterligare.
EnglishI would not let his people go because your serpent's tongue hardened my heart.
Jag lät inte hans folk gå fria, eftersom din ormtunga förhärdade mitt hjärta.
EnglishIncreasingly, the peoples of Europe are saying 'Let us go in the opposite direction'.
Europas folk säger i allt större utsträckning: ”Låt oss gå i motsatt riktning.”
EnglishWe must not let go of our concerns about energy; we must keep them in mind.
Vi får inte förlora energifrågorna ur sikte, utan måste ständigt bära dem med oss.
EnglishThe call is being set up now and that is why you have to forgive me and let me go.
Samtalet kopplas upp nu och det är därför som jag ber er ursäkta mig och låta mig gå.
EnglishWe must not let ACP countries go to the wall just to save companies in the EU.
Vi får inte låta AVS-länderna sitta emellan bara för att rädda EU-företag.
EnglishSo, let's go for it, and I wish you an excellent adventure in the wings of the future.
Så, satsa på det, och jag önskar er ett underbart äventyr i dem framtida vingarna.
EnglishBut above all, let us not go overboard in sounding alarmist about this.
Men framför allt, låt oss inte låta överdrivet alarmerande när det gäller detta.
EnglishThe Lord God be with him, and let him go up.'"
De av er som tillhör hans folk - må er Gud vara med er - skall bege sig.'"
EnglishLet his people go, or Egypt will be barren from the cataracts to the sea.
Frige hans folk, annars blir Egypten ofruktbart från katarakterna till havet.
EnglishIn my country, we usually say that it is stupid to let the fire go up the chimney.
I mitt hemland brukar vi säga så här: Det är dumt att elda för kråkorna.
EnglishBut, just for the moment, let us go back to the Treaty on European Union.
Men låt oss för ett ögonblick återvända till Fördraget om Europeiska unionen.
EnglishBy all means, let us have risk assessments, but let us not go overboard about them.
Det är visserligen bra med riskbedömningar, men låt dem inte gå överstyr.
EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Han lät den fröa, tog fröna, planterade dem på sina 12 hektar, överallt.
EnglishLet us go on working together to prove that we are indeed worthy of that trust.
Låt oss fortsätta vårt samarbete för att bevisa att vi verkligen förtjänar det förtroendet.
EnglishAnd there shall be so great a cry throughout the land that you will surely let the people go.
Och det kommer att klagas så högt i landet att du sannerligen måste frige folket.
EnglishI know about your Valhalla decadence, and I shouldn't have let him go.
Jag känner till ert Valhalla-förfall, och jag borde inte ha låtit honom åka.
EnglishLet us go the whole hog and apply it to the whole of the foodstuffs industry!
Låt oss gå hela vägen och tillämpa det på hela livsmedelsindustrin!
EnglishI know we have got a good message to say, so let us go out there and spread the word.
Jag vet att vi har ett gott budskap, så låt oss sprida det till alla.