EN

to let down {transitivt verb}

volume_up
to let down

Användningsexempel för "to let down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Låt oss riva Fästning Europas murar, låt oss bygga broar i stället för murar ...
EnglishHis group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).
Hans grupp, i synnerhet vice ordförande Corien Wortman-Kool, svek honom (igen).
EnglishSo those who claim that this sector has been let down are completely wrong.
Så de som påstår att vi låtit denna sektor gå under, misstar sig fullständigt.
EnglishI urge the Council of Ministers and the Commission not to let us down in this regard.
Jag uppmanar ministerrådet och kommissionen att inte svika oss i det här avseendet.
EnglishI think it is in fact a great shame that he was let down by four Member States.
Jag tycker egentligen att det är skandal att fyra medlemsstater lämnade honom i sticket.
EnglishI do not think that citizens would understand if we let them down on this.
Jag tror inte att medborgarna skulle förstå om vi svek dem i den här frågan.
EnglishIf we do not satisfy these we let ourselves down in the face of our own aspirations.
Om vi inte uppfyller dessa så sviker vi oss själva, ställda inför våra egna önskningar.
EnglishWhen talking about those reasons, let's break down certain preconceptions.
Så när vi nu pratar om dessa anledningar kan vi bryta ner vissa förutfattade meningar.
EnglishLet us then get down to enacting the European Charter for SMEs, too.
Låt oss då även genomföra den europeiska stadgan för små och medelstora företag.
EnglishWe shall let him sit down in peace and open the right file.
Vi hälsar herr Fischler välkommen, och låter honom lugnt sätta sig och öppna sin dossier .
EnglishThese countries are being let down somewhat, with a sum of EUR 50 billion being mentioned.
De här länderna blir i viss mån svikna när man nämner en summa på 50 miljarder euro.
EnglishThe Committee on Budgets has let down the European Court of Justice, as has the Council!
Budgetutskottet har lämnat EG-domstolen i sticket, liksom rådet har gjort!
EnglishThey are looking to the European Union to support their fight and we must not let them down.
De förväntar sig att EU skall stödja deras kamp, och vi får inte göra dem besvikna.
EnglishThat being the case, let us wind down the tinted windows of our cars.
Eftersom det är så bör vi veva ned de mörka fönsterrutorna på våra bilar.
EnglishLet us not go down the road of saying we cannot have freedom of movement from North Africa.
Låt oss inte slå in på vägen att säga att vi inte kan ha fri rörlighet från Nordafrika.
EnglishIt will let you down less, and not only that, it looks better.
Den kommer göra dig mindre besviken. ~~~ Och inte nog med det, den ser bättre ut.
English(NL) I just listened to Mr Eppink, who declared that he felt let down.
(NL) Jag lyssnade precis till Derk Jan Eppink, som förklarade att han kände sig besviken.
EnglishWe have given rights and made promises to those countries and we cannot let them down.
Vi har givit rättigheter och utställt löften till dessa länder. Vi får inte göra dem besvikna.
EnglishWe must not let them down by keeping them out of the Executive.
Vi får inte svika dem genom att hålla dem utanför EU:s verkställande organ.
EnglishThe PPE-DE Group placed its trust in you and you did not let us down.
PPE-DE-gruppen har haft tilltro till er, och ni har inte svikit oss.

Liknande översättningar för "to let down" på svenska

let verb
Swedish
down adjektiv
down adverb