"to let be" - Svensk översättning

EN

"to let be" på svenska

EN

to let be {verb}

volume_up
Let us refrain from creating unnecessary obstacles between us.
Men då måste vi också låta bli att skapa onödiga hinder mellan oss.
Will the Council not let itself be influenced by China's one step forward, two steps back policy?
Kommer rådet att låta bli att ta intryck av Kinas ett-steg-framåt- och två-steg-bakåt-politik?
Finally, let me say that we want to address these issues in a spirit of cooperation with Russia.
Hur kan EU: s ledare låta bli att handla som svar på parlamentets upprepade vädjanden när etiopiska fångars liv står på spel?
to let be (även: to let alone)

Användningsexempel för "to let be" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOf course, the EU's wine market needs to be reformed, but let us do it sensibly.
EU:s vinmarknad behöver förvisso reformeras, men låt oss göra det med klokskap.
EnglishLet this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Låt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
EnglishThus, let me first establish that the EU's goal for an agreement has not changed.
Låt mig därför först slå fast att EU:s mål för en överenskommelse är oförändrat.
EnglishLet us not forget that the single currency is one of Europe’s great achievements.
Vi får inte glömma att den gemensamma valutan är en av EU:s stora landvinningar.
EnglishSo let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Låt oss alltså försöka att inte sticka huvudet i sanden; låt oss försöka ingripa!
EnglishLet me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
Låt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
EnglishLet us, therefore, leave that debate out of the issue we are dealing with today.
Låt oss därför inte ta upp detta i samband med den fråga som vi diskuterar i dag.
EnglishLet us, however, ask this question: what if we settle these immigrants in Europe?
Vi måste dock fråga oss vad som händer om vi bosätter dessa invandrare i Europa.
EnglishLadies and gentlemen, let us now observe a minute's silence for all the victims.
Jag inbjuder er, kära kolleger, att hålla en tyst minut till minne av alla offer.
EnglishLet us be honest, what Mr Severin meant was something quite different, Mr Gahler.
Låt oss vara uppriktiga, Michael Gahler. Adrian Severin menade något helt annat.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishLet me read, in particular, how balanced we have attempted to be with this report.
Låt mig särskilt läsa upp hur balanserade vi har försökt att vara i betänkandet.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Vi har inte råd att låta FN bli en andra rangens aktör; FN måste bli kraftfullt.
EnglishLet us not leave these countries alone in facing the issue of European borders.
Vi får inte lämna dessa länder ensamma inför frågan om de europeiska gränserna.
EnglishLet us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
Låt oss också diskutera frågan om metodologi, samt våra åtgärder och svagheter.
English(SV) Mr President, Commissioner, let me especially welcome Mrs Bachelot-Narquin.
Herr talman! Fru kommissionsledamot och speciellt välkommen till fru Bachelot.
EnglishSo let us focus on certain important issues so as to set the process in motion.
Låt oss alltså fokusera på vissa viktiga frågor för att därmed påbörja processen!
EnglishLet me now turn to the question raised about proposals for implementing measures.
Låt mig nu övergå till frågan som ställts om förslag till genomförandeåtgärder.

Liknande översättningar för "to let be" på svenska

let verb
Swedish
to be verb
meant to be
if need be
about to be adjektiv
let through adjektiv
would be verb
Swedish