"lessons learned" - Svensk översättning

EN

"lessons learned" på svenska

EN

lessons learned {substantiv}

volume_up
1. näringsliv

Användningsexempel för "lessons learned" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe will want to see what conclusions and lessons can be learned from those plans.
Vi skall se vilka slutsatser vi kan dra och vad vi kan lära oss av de planerna.
EnglishNo doubt these lessons have now been learned and all too starkly and at a cost.
Utan tvivel har man nu lärt sig dessa läxor, mer än väl och inte utan kostnad.
EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Låt oss börja med att invänta den pågående utvärderingen av insatsen i Haiti.
EnglishWhat was needed was a 'lessons learned' approach and a basis to build on that.
Vi hade behövt en grundstrategi som byggde på vad vi faktiskt har lärt oss.
EnglishBut they held important negotiations and they have learned valuable lessons.
Men de genomförde viktiga förhandlingar och de har dragit nyttiga lärdomar.
EnglishIt should not cause us to forget the lessons we learned in past crises.
Det får inte leda till att vi glömmer de lärdomar vi dragit av tidigare kriser.
EnglishSo what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
Vad är det då ni har lärt er, herr Prodi, förutom att ekonomin är viktig?
EnglishStabilisation over the entire cycle – that is one of the lessons learned.
Stabilisering under hela cykeln – det är en av de lärdomar som har dragits.
EnglishI hope that in the future lessons will be learned from such absurd mistakes.
Jag hoppas att man i framtiden kommer att ha dragit lärdom av sådana här absurda misstag.
EnglishThe Commission worked on the basis of the lessons it learned from its experience of Kosovo.
Kommissionen har arbetat utifrån de lärdomar som erfarenheterna i Kosovo har gett.
EnglishWe must now apply to the future the lessons we have learned from the Tallinn meeting.
Från erfarenheten av mötet i Tallinn, är det nu viktigt att dra lärdomar inför framtiden.
EnglishLessons learned at that time led to our decision to become part of the European family.
Lärdomen då ledde till att vi bestämde oss för att bli en del av den europeiska familjen.
EnglishI think of Piper Alpha as one example, and I believe that lessons have been learned from that.
Jag tänker på Piper Alpha som ett exempel och jag tror att vi har lärt oss en del.
EnglishHowever, lessons were learned from Piper Alpha and regulations were tightened up.
Vi drog emellertid lärdom av Piper Alpha och skärpte regelverken.
EnglishIn fact there are many economic, monetary and indeed political lessons to be learned from it.
Vi har många ekonomiska, monetära och även politiska lärdomar att dra av den.
EnglishLessons have been learned and debates have taken place in Parliament and in the institutions.
Vi har lärt oss saker, och det har förts debatter i parlamentet och institutionerna.
EnglishHowever, lessons need to be learned from the mistakes and failures that have occurred so far.
Vi måste dock dra lärdom av de misstag och försummelser som hittills gjorts.
EnglishWe have failed to spread the lessons and values learned from that conflict.
Vi har misslyckats med att sprida de läxor och värderingar som vi lärde från den konflikten.
EnglishIf these lessons are learned well, then I believe that the future could be a little brighter.
Om vi lär oss av dessa läxor tror jag att framtiden kan bli lite ljusare.
EnglishTwo important lessons have been learned as regards flood defence.
Två viktiga lärdomar kan dras när det gäller att förhindra översvämningar.

Liknande översättningar för "lessons learned" på svenska

learned adjektiv