"lesser" - Svensk översättning

EN

"lesser" på svenska

SV
EN

lesser {komparativ}

volume_up
lesser
Contradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Det vimlar av motstridiga teorier, med mer eller mindre vetenskapliga grunder.
The European Commission also bears responsibility, though to a lesser extent.
Europeiska kommissionen är också ansvarig, men i mindre utsträckning.
The lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
Ju mindre väljarstöd en politiker har, desto mer hänvisar han till medborgarna.

Användningsexempel för "lesser" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn some countries to a greater degree and in some countries to a lesser degree.
Det sker i större utsträckning i ett land, och i mindre utsträckning i ett annat.
EnglishThe lesser the voters' support behind a politician, the more he refers to citizens.
Ju mindre väljarstöd en politiker har, desto mer hänvisar han till medborgarna.
EnglishHe who is not punished for a greater crime will be punished for a lesser crime.
Den som inte straffas när det gäller stora frågor gör det när det gäller små frågor.
EnglishAfter Nigeria, history threatens to repeat itself on a lesser scale in Chad.
I Tchad hotar samma sak att hända i liten skala som hände i stor skala i Nigeria.
EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Det vimlar av motstridiga teorier, med mer eller mindre vetenskapliga grunder.
EnglishGlobalisation, however, affects all human activity to a greater or lesser extent.
Globaliseringen påverkar dock all mänsklig aktivitet i större eller mindre utsträckning.
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
Detta gäller engelska, spanska och portugisiska och i viss utsträckning även franska.
EnglishOne lesser one: on whether a new budgeting of payment appropriations had to be included.
En mindre viktig: om det är nödvändigt att även ombudgetera betalningsbemyndigandena.
EnglishThat way, the little guys, the smaller countries, and the lesser-used languages lose out.
De små och de mindre länderna, de mer sällan talade språken, går förlorade den vägen.
EnglishThe European Commission also bears responsibility, though to a lesser extent.
Europeiska kommissionen är också ansvarig, men i mindre utsträckning.
EnglishAs the much loved saying goes, you should choose the lesser of two evils.
Som det mycket omtyckta talesättet lyder, bör man av två onda ting välja det minst onda.
EnglishHowever, that does not mean in any way actively encouraging lesser controls.
Detta innebär emellertid inte på något sätt att man aktivt uppmuntrar till färre kontroller.
EnglishI have voted in favour of this proposal because it is the lesser of two evils.
. (PT) Jag röstade för detta förslag för att det är mindre dåligt.
EnglishI hope you are affected by this to a lesser extent, but I fear the worst.
Jag hoppas att ni har mindre besvär av det men jag fruktar det värsta.
EnglishColleagues, the proposal now is "regional and lesser-used languages in the European Union".
Kolleger, förslaget är nu " regionala och mindre använda språk i Europeiska unionen" .
EnglishAll Member States face these changes to a greater or lesser extent.
Alla medlemsstater står inför dessa förändringar i större eller mindre utsträckning.
EnglishMaybe it should have been made for the other lesser-used languages that have been mentioned here.
Som engelsman tycker jag att det är tragiskt att corniskan dog ut på 1700-talet.
EnglishThere is a range of lesser aspects that have also been addressed in the committee discussions.
Det finns en rad mindre aspekter som även berörts vid utskottets diskussion.
EnglishColleagues, the proposal now is " regional and lesser-used languages in the European Union ".
Kolleger, förslaget är nu " regionala och mindre använda språk i Europeiska unionen ".
EnglishHowever, this has been the case to a lesser extent in Central and Eastern Europe.
I Central- och Östeuropa var det inte fallet i lika hög grad.

Synonymer (engelska) till "to a lesser extent":

to a lesser extent
English