"Lesotho" - Svensk översättning

EN

"Lesotho" på svenska

SV
SV

"Lesotho" på engelska

EN
EN

Lesotho {egennamn}

volume_up
1. geografi
Lesotho
Lesotho has said: " What has the WTO market liberalisation brought to Lesotho?
Lesothos delegation har undrat: " Vad har Lesotho vunnit på WTO: s marknadsliberalisering?
These countries include Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda and Zambia.
Det är länder som Etiopien, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda och Zambia.
In Lesotho in Africa, her life expectancy would be 42.
I Lesotho i Afrika är hennes förväntade livslängd 42 år.
SV

Lesotho {egennamn}

volume_up
1. geografi
Lesotho
Lesothos delegation har undrat: " Vad har Lesotho vunnit på WTO: s marknadsliberalisering?
Lesotho has said: " What has the WTO market liberalisation brought to Lesotho?
Det är länder som Etiopien, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda och Zambia.
These countries include Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda and Zambia.
I Lesotho i Afrika är hennes förväntade livslängd 42 år.
In Lesotho in Africa, her life expectancy would be 42.

Användningsexempel för "Lesotho" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese countries include Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda and Zambia.
Det är länder som Etiopien, Lesotho, Mozambique, Tanzania, Uganda och Zambia.
EnglishLesotho has said: " What has the WTO market liberalisation brought to Lesotho?
Lesothos delegation har undrat: " Vad har Lesotho vunnit på WTO: s marknadsliberalisering? "
EnglishIn Lesotho, life expectancy in the mid-90s was 60, now only 41.
I Lesotho var medellivslängden i mitten på 1990-talet 60 år, medan den nu bara är 41 år.
EnglishIn Lesotho in Africa, her life expectancy would be 42.
I Lesotho i Afrika är hennes förväntade livslängd 42 år.
EnglishI will be able to give her more information in committee, in particular with regard to the Lesotho project she mentioned.
Jag kan ge henne mer information i utskottet, främst när det gäller det Lesotho-projekt hon tog upp.
EnglishI have just returned from a visit to southern and eastern Africa taking in Lesotho, South Africa, Botswana and Zambia.
Jag har just återvänt från ett besök till södra och östra Afrika som omfattade Lesotho, Sydafrika, Botswana och Zambia.
EnglishWe have been informed that Merck and the Gates Foundation have jointly set up a USD 100 million fund for Lesotho.
Vi har informerats om att Merck och Gates Foundation tillsammans har inrättat en fond på 100 miljoner amerikanska dollar för Lesotho.
EnglishWith regard to AIDS prevalence, 34% of the population is affected in Swaziland, 23% in Lesotho and 14% in Malawi.
När det gäller spridningen av aids så är 34 procent av befolkningen i Swaziland drabbade, 23 procent i Lesotho och 14 procent i Malawi.
EnglishIn the Southern African Development Community, we have initialled a stepping-stone agreement with Botswana, Lesotho, Swaziland and Mozambique.
I Södra Afrikas utvecklingsgemenskap har vi paraferat ett förberedande avtal med Botswana, Lesotho, Swaziland och Moçambique.
EnglishI am also thinking of Namibia and Swaziland, and even Lesotho and Botswana, which are a long way from receiving the same amount of aid from Europe.
Jag tänker också på Namibia, Swaziland och även på Lesotho och Botswana som inte alls erhåller samma stödbelopp från Europa.
EnglishRecently, OLAF revealed that economic aid for Lesotho did not get through and that the resources were thus not used for the purpose intended.
Nyligen har OLAF avslöjat att ekonomiskt stöd till Lesotho inte kom fram och att resurserna därmed inte användes i det syfte som var avsett.
EnglishNow that an agreement has been reached between the USA and China, I wonder what chance small nations like Lesotho or Swaziland have in a globalised free trade market.
Nu när ett avtal har slutits mellan USA och Kina, undrar jag hur stor chans små nationer som Lesotho eller Swaziland har på en globaliserad frihandelsmarknad.
EnglishThe whole world also applauded the sacrifices made by the front line states in leading up to that achievement: Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia and the other states.
Hela världen applåderade också de offer som staterna i frontlinjen gjorde och som ledde till denna framgång: Botswana, Lesotho, Swaziland, Namibia och de övriga staterna.
EnglishThe FAO warns that the situation is worsening in the poorest countries in southern Africa (in particular Zimbabwe, Malawi, Zambia, Mozambique, Lesotho and Swaziland).
FAO påpekar ständigt att situationen håller på att försämras i de fattigaste länderna i södra Afrika (i första hand Zimbabwe, Malawi, Zambia, Moçambique, Lesotho och Swaziland).
EnglishFirst, there are benefits to accrue to the BLNS countries - Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland - the four neighbours of South Africa which belong to the South Africa Customs Union, SACU.
Först har vi fördelarna för BLNS-länderna - Botswana, Lesotho, Namibia och Swaziland - Sydafrikas fyra grannländer som hör till Södra Afrikas tullunion, SACU.

Synonymer (engelska) till "Lesotho":

Lesotho