"lesbian" - Svensk översättning

EN

"lesbian" på svenska

volume_up
lesbian {substantiv}
SV
EN

lesbian {substantiv}

volume_up
1. "a homosexual woman"
lesbian

Användningsexempel för "lesbian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe day before yesterday, Turkey ’ s gay and lesbian organisation was outlawed.
I förrgår förbjöds den turkiska organisationen för homosexuella.
EnglishThe day before yesterday, Turkey’s gay and lesbian organisation was outlawed.
I förrgår förbjöds den turkiska organisationen för homosexuella.
EnglishInstead, it is against gay and lesbian citizens of the country.
Den är i stället riktad mot landets homosexuella och lesbiska medborgare.
EnglishI therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
Därför säger jag att rättigheter för lesbiska, homosexuella och bisexuella inte är förhandlingsbara.
EnglishMr President, the hate campaign in Uganda against gay and lesbian men and women is truly appalling.
(EN) Herr talman! Hatkampanjen i Uganda mot homosexuella är motbjudande.
EnglishI should like to know why an exhibition by a lesbian artist was banned from this Parliament.
Jag skulle vilja veta varför en utställning av en homosexuell konstnär förbjöds av detta parlament.
EnglishIt will expose young and vulnerable gay, lesbian and transgender people to bullying and exclusion.
Den kommer att leda till att unga och utsatta homosexuella, lesbiska och transsexuella utsätts för trakasserier och utslagning.
EnglishHe was, as you said, a human rights defender and he defended the rights of lesbian, gay and bisexual people.
Han var, som du sade, en människorättsförsvarare som stod upp för lesbiskas, homosexuellas och bisexuellas rättigheter.
EnglishThe protection of the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people is a priority for the EU.
En av EU:s prioriteringar är att skydda de mänskliga rättigheterna för lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella.
EnglishI hope that this working group will look in particular at proposals to end discrimination against gay and lesbian people.
Jag hoppas att arbetsgruppen särskilt kommer att titta på förslag för att få slut på diskriminering mot homosexuella.
EnglishThen I find out you're a lesbian.
EnglishI'm looking for more lesbian artifacts.
EnglishI hope that this working group will look in particular at proposals to end discrimination against gay and lesbian people.
Hur går det med pådrivandet av de medlemsstater som hittills har vägrat att erkänna eller kompensera homosexuella offer för nazistregimen?
EnglishColleagues have also mentioned the need to address the rights of women, of children and of lesbian, gay, transgender and bisexual people.
En del av er har också nämnt behovet av att ta upp rättigheterna för kvinnor, barn, homo-, bi- och transsexuella personer.
EnglishThat doesn't make her a lesbian.
EnglishDavid Kato worked in his home country of Uganda to defend the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender people.
David Kato arbetade i sitt hemland Uganda för att försvara de mänskliga rättigheterna för lesbiska, bisexuella, homosexuella och transpersoner.
EnglishThat discussion would have been completely different without the participation of members of the Lesbian and Gay Christian Movement.
Den diskussionen skulle ha sett helt annorlunda ut om inte medlemmar av den kristna rörelsen för lesbiska och homosexuella hade deltagit.
EnglishLesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people are not protected against direct or indirect discrimination and are stigmatised, particularly in rural areas.
[…] Varken författningen eller den befintliga lagstiftningen anger sexuell läggning som diskrimineringsgrund.
EnglishWe are faced with the authorities’ acceptance of what amounts to political thuggery directed at the gay, lesbian and bisexual communities.
Vi står inför myndigheternas acceptans av något som kan liknas vid politiska gangstermetoder riktade mot homosexuella och bisexuella.
EnglishWe have also seen the closure and the arrest of lesbian, gay and bisexual people engaged in HIV prevention and advice.
Vi har även sett avstängningen och arresteringen av lesbiska, homosexuella och bisexuella personer som har arbetat med rådgivning om och förebyggande av hiv.

Synonymer (engelska) till "lesbian":

lesbian