"Leo" - Svensk översättning

EN

"Leo" på svenska

volume_up
Leo {substantiv}
SV
EN

Leo {substantiv}

volume_up
1. astrologi

Användningsexempel för "Leo" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe fate of Leo Tindemans' report provides a perfect illustration of that deplorable state of affairs.
Vår kollega Leo Tindemans betänkande illustrerar denna beklagliga situation alldeles perfekt.
EnglishThe fate of Leo Tindemans ' report provides a perfect illustration of that deplorable state of affairs.
Vår kollega Leo Tindemans betänkande illustrerar denna beklagliga situation alldeles perfekt.
EnglishWigner and Leo Szilard were born in Hungary and they studied in Budapest.
Edward Teller, E.P. Wigner och Leo Szilard var faktiskt födda i Ungern, och de studerade i Budapest.
EnglishLeo Tindemans points out that the strategy and planning group, for example, is vitally important.
Leo Tindemans visar på att exempelvis enheten för politisk planering och tidig varning har en avgörande betydelse.
EnglishLeo Echegaray's repulsive crime must not be used as a pretext for getting round this policy.
Leo Echegarays vedervärdiga förbrytelse får inte användas som förevändning och blockadbrytare för att motarbeta denna politik.
EnglishAlways was a bit of a philock - Leo Durant
Han har alltid varit en skitstövel, Leo Durant.
English" Leo, " that could be his next target.
EnglishMr Leo Tindemans, prime minister of Belgium, publishes a report on the EU at the request of the heads of state and government.
Belgiens premiärminister, Leo Tindemans, lägger fram en rapport om Europeiska unionen på begäran av regeringscheferna.
EnglishIf that concept were unequivocally accepted, the ideas put forward by Leo Tindemans would have greater chance of success.
Om alla utan tvekan kunde hålla med om det konstaterandet, kunde de idéer som Tindemans lägger fram ha större möjlighet att ge snabbare resultat.
EnglishHe's making his way up to Leo.
EnglishWhere's Leo?... Moore?
EnglishMr President, as the former President of the WEU Assembly, I had the honour of meeting the rapporteur, Leo Tindemans, at the end of the Eighties, when he was the Belgian Foreign Affairs Minister.
Herr ordförande! Som f.d. ordförande för VEU: s församling hade jag äran att träffa föredraganden Leo Tindemans i slutet av 1980-talet, när han var belgisk utrikesminister.
EnglishThe President of the Council, Leo Tindemans, and the President of the Commission, Gaston Thorn, came to the Committee on Institutional Affairs, as it was then, to ask us not to do it.
Rådets ordförande, Leo Tindemans, och kommissionens ordförande, Gaston Thorn, kom till utskottet för institutionella frågor, som det hette på den tiden, för att be oss att inte göra det.
EnglishThese are the words of the beloved Pope John Paul II who, in his encyclical entitled Centesimus Annus, reprised the subjects tackled by his predecessor Leo XIII in the encyclical Rerum Novarum.
Dessa ord kommer från den älskade påven Johannes Paulus II, som i sin encyklika Centesimus Annus återupptog ämnen som hans föregångare Leo XIII behandlade i encyklikan Rerum Novarum.

Synonymer (engelska) till "Leo":

Leo