"Lent" - Svensk översättning

EN

"Lent" på svenska

volume_up
Lent {substantiv}
SV
SV

"lent" på engelska

EN

Lent {substantiv}

volume_up
1. religion
Lent
Kali sarakosti: Glad fasta till er alla.
SV

lent {adverb}

volume_up
lent (även: slätt)

Användningsexempel för "Lent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us take advantage of the momentum that recent crises have lent the Union.
Låt oss ta vara på den skjuts framåt som de senaste kriserna har gett EU.
EnglishBetween 2002 and 2008 the EIB lent EUR 18 billion to oil, gas and coal projects.
Mellan 2002 och 2008 lånade EIB ut 18 miljarder euro till olje-, gas- och stenkolsprojekt.
EnglishHalf of the total lent, about EUR 5.7 billion, was used for that purpose in 2000.
Hälften av de globala lånen, omkring 5,7 miljarder euro, användes också till detta under 2000.
EnglishThe Bank must be responsible for ensuring that all money lent is paid back.
Banken måste ta ansvar för att alla utlånade pengar betalas tillbaka.
EnglishThe Member States have also lent support to the operation with major bilateral contributions.
Medlemsstaterna har också stött insatserna genom stora bilaterala bidrag.
EnglishEven young people involved in contemporary pop culture lent their support.
Till och med ungdomar från den moderna popkulturen gav sitt stöd.
EnglishI welcome the fact that national measures are to be lent added value.
Jag anser att det vore bra med en uppvärdering av nationella åtgärder.
EnglishThe international community as a whole has also lent its support.
Det internationella samfundet som helhet har också gett sitt stöd.
EnglishLast year we lent more than EUR 12 billion to the banks for small and medium-sized enterprises.
Förra året lånade vi ut mer än 12 miljarder euro till bankerna för små och medelstora företag.
EnglishFirst and foremost, Ukrainians are aware that the European Union lent its support to Mr Yushchenko.
Först och främst är ukrainarna medvetna om att Europeiska unionen stödde Viktor Jusjtjenko.
EnglishThus we have never before lent so much to countries such as Hungary, Lithuania and Romania.
Vi har följaktligen aldrig tidigare lånat ut så mycket till länder som Ungern, Litauen och Rumänien.
EnglishThis is the gist of Mr Schulz’s amendment, to which Mr Poettering has lent his support.
Det är kontentan av Martin Schultz ändringsförslag, till vilket Hans-Gert Poettering har givit sitt stöd.
EnglishThis is the gist of Mr Schulz’ s amendment, to which Mr Poettering has lent his support.
Det är kontentan av Martin Schultz ändringsförslag, till vilket Hans-Gert Poettering har givit sitt stöd.
EnglishWhat is important is that he lent weight to Parliament and its Members.
Det viktigaste är att han har bidragit till att parlamentets och parlamentarikernas inflytande har ökat.
EnglishSome of this taxpayers' money comes from German banks and it has also been lent out by German banks.
En del av dessa skattepengar kommer från tyska banker och har också lånats ut av tyska banker.
EnglishFirst and foremost, Ukrainians are aware that the European Union lent its support to Mr Yushchenko.
Om det bara hade varit demokratin som stått på spel, hade ledamöterna inte klätt sig i brandgult.
EnglishIf it does, the Burghers of Lisbon will be proud to have lent their name to Europe’s success.
Om den gör det kommer Lissabons invånare att bli stolta över att ha lånat ut sitt namn till EU:s framgång.
EnglishWe would not be where we are now if Parliament had not lent a hand.
Vi skulle inte ha kommit hit utan parlamentets hjälp.
EnglishThis is lent additional weight by the recent so-called new disclosures in the Commission's administration.
Detta markerar även den senaste tidens så kallade nya avslöjanden i kommissionens förvaltning.
EnglishI therefore lent my full support to the report by Mr Ferreira.
Därför gav jag mitt fulla stöd till Ferreirabetänkandet.

Synonymer (engelska) till "Lent":

Lent
English

Synonymer (svenska) till "lent":

lent
Swedish