"lengths" - Svensk översättning

EN

"lengths" på svenska

SV
volume_up
length {substantiv}
EN

lengths {pluralis}

volume_up
lengths

Användningsexempel för "lengths" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI recognise that Mr Nisticò always goes to great lengths to reach a compromise.
Jag värdesätter att Nisticò alltid anstränger sig mycket för att nå en kompromiss.
EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
I betänkandet görs stora ansträngningar för att sopa dessa slags faror under mattan.
EnglishAll the stakeholders went to great lengths to convey their views to us.
Alla inblandade parter gjorde sitt yttersta för att ge oss sina synpunkter.
EnglishSubsidiarity is all very well, but should not be taken to such lengths.
Jag tycker att subsidiaritet är bra, men inte så överdriven subsidiaritet.
EnglishNevertheless, it goes to great lengths to describe the challenge from Islam.
Men likväl används mycket kraft för att peka på hotet från islam.
EnglishStandardising the maximum lengths of buses will also reduce distortions of competition.
Genom att harmonisera bussarnas maximilängder minskar man även snedvridningar i konkurrensen.
EnglishI therefore went to some lengths to get the agreement of the shadow rapporteurs on this point.
Jag gick därför ganska långt för att få ett avtal med skuggföredragandena på denna punkt.
EnglishThis is where you determine the options for the dimensions of any lengths, e.g., of objects.
Här definierar du egenskaper för valfria mått, t.ex. mått för objekt.
EnglishMany problems may well be resolved internally, before going to the lengths of legal proceedings.
Många problem kan lösas internt innan det leder till en rättslig tvist.
EnglishThe sun shines for varying lengths of time and with varying intensity from one location to another.
Solen skiner under olika lång tid och med skild intensitet från en plats till en annan.
EnglishThe first is that human beings will go to any lengths necessary to find and connect with each other.
Det första är att människor gör vadsomhelst för att hitta och kommunicera med varandra.
EnglishBecause it's important to the atmospheric system, we go to all lengths to study this thing.
Eftersom det är viktigt för det atmosfäriska systemet, går vi hur långt som helst för att studera det.
EnglishThe sun shines for varying lengths of time and with varying intensity from one location to another.
Därför tycker vi att europeiska minimikrav är att gå för långt.
EnglishThere was no need to go to these lengths to persuade us to help the countries most in need.
Det fanns ingen anledning att gå så långt för att övertala oss att hjälpa de länder som behöver vårt stöd mest.
EnglishOnly weak governments go to such lengths to preserve their artificially obtained corrupt power and wealth.
Endast svaga regeringar går så långt för att bevara sin artificiellt uppnådda korrupta makt och rikedom.
EnglishWhy should we in the West go to such lengths to address this issue when African governments appear so indifferent?
Varför ska vi i västvärlden anstränga oss för att hantera frågan när afrikanska regeringar uppträder så likgiltigt?
EnglishThe Croatian Government has gone to great lengths to tackle the process of reform and protection of human rights.
Den kroatiska regeringen har gått mycket långt för att genomföra de nödvändiga reformerna och inom människorättsskyddet.
EnglishEither there are advantages to 2.5 kilometre net lengths or there are not.
Vad gäller nätens längd på 2, 5 kilometer är denna längd antingen lämplig eller ej. Om den är lämplig, förstår man inte varför beklagar sig över den.
EnglishWhy have we gone to such lengths?
EnglishThat would mean that the actual interest would change in months of different lengths, despite the nominally uniform rate of charge.
Det skulle innebära att den effektiva räntan ändras för månader av olika längd trots den nominellt lika stora räntesatsen.

Synonymer (engelska) till "length":

length
cable length