"lend a hand" - Svensk översättning

EN

"lend a hand" på svenska

EN

lend a hand [exempel]

volume_up
lend a hand
Det är alltså upp till oss att hjälpa till.
My response to that was that the EU would be very happy to lend a hand to secure regional security and stability.
Reaktionen på det var att EU med glädje skulle hjälpa till att återställa den regionala säkerheten och stabiliteten.
The European Union has made a significant contribution and the whole of Europe must lend a hand in the historic construction of this new state.
Europeiska unionen har gjort en betydande insats, och hela Europa måste hjälpa till i den historiska uppbyggnaden av den nya staten.

Användningsexempel för "lend a hand" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe were taking this new flagship for a spin, and decided to lend a hand.
Vi var ute och provkörde jordens nya flaggskepp och vi hörde om ert trubbel.
EnglishThe European Commission has therefore rightly decided to lend a hand here - and quickly.
Europeiska kommissionen har därför med rätta beslutat att avhjälpa detta.
EnglishThe EU could lend a hand there, by talking to European companies.
I det sammanhanget kan EU hjälpa genom att tala med europeiska företag.
EnglishI agree with the rapporteur that, if necessary, the European Commission should lend a hand.
Jag delar föredragandens åsikt att Europeiska kommissionen måste ge hjälpande hand om det behövs.
EnglishOur other aim is to lend a hand to the European regions.
Vårt andra mål är att ge EU:s regioner ett handtag.
EnglishParliament is happy to lend a hand in this respect.
Europaparlamentet hjälper gärna till i detta avseende.
EnglishMy response to that was that the EU would be very happy to lend a hand to secure regional security and stability.
Reaktionen på det var att EU med glädje skulle hjälpa till att återställa den regionala säkerheten och stabiliteten.
EnglishMy response to that was that the EU would be very happy to lend a hand to secure regional security and stability.
Jag talade också om för dem att EU verkligen skulle uppskatta en inbjudan att delta i nästa konferens med grannländerna.
EnglishIt is therefore up to us to lend a hand.
Det är alltså upp till oss att hjälpa till.
EnglishWhere air is concerned, we in Europe can accomplish relatively little unless other industrial states around the world lend a hand.
När det gäller luft kan vi inom EU åstadkomma ganska lite, om inte andra industrialiserade stater runt om i världen ger oss ett handtag.
EnglishIf we look at the idea of ownership, which has been mentioned several times already, then it is certainly necessary for all of you to lend a hand.
Om vi tittar på begreppet egenansvar, som redan har nämnts flera gånger, är det definitivt nödvändigt att ni alla hjälper till.
EnglishThe European Union has made a significant contribution and the whole of Europe must lend a hand in the historic construction of this new state.
Europeiska unionen har gjort en betydande insats, och hela Europa måste hjälpa till i den historiska uppbyggnaden av den nya staten.
EnglishI think that Europe can lend a hand not just via structural funds or a globalisation fund, but I think that the Commission should also monitor those exercises.
Jag anser att EU inte bara kan bidra via strukturfonder eller en globaliseringsfond utan att även kommissionen bör övervaka detta.
EnglishThat means that the Member States will need to lend a hand, for at the same time, I have noticed that a number of cracks are starting to show in the employment strategy.
Det förutsätter att medlemsstaterna måste bjuda till, för samtidigt slår det mig att det finns en del svagheter i sysselsättningsstrategin som sticker upp sitt huvud.
EnglishI have had the opportunity to see volunteers in my country from the Canary Islands, which are rather far away, who were on their way to Central Europe to lend a hand wherever necessary.
Jag har i mitt eget land haft möjlighet att träffa frivilliga från Kanarieöarna, som ligger relativt långt bort, som begav sig till Centraleuropa för att hjälpa till där det behövdes.

Liknande översättningar för "lend a hand" på svenska

a artikel
hand substantiv