"leitmotiv" - Svensk översättning

EN

"leitmotiv" på svenska

volume_up
leitmotiv {substantiv}
EN

leitmotiv {substantiv}

volume_up
leitmotiv (även: burden)
leitmotiv (även: signature, theme)
And this leitmotiv presented by our diplomats, our generals and our politicians is without substance.
Och detta ledmotiv hos våra diplomater, våra generaler och våra politiskt ansvariga är urholkat.
You know that this was, in fact, the leitmotiv of my investiture speech before the European Parliament, and I support all the efforts of the Austrian Presidency in this direction.
Som ni vet var det mitt ledmotiv redan i mitt installationstal här i Europaparlamentet, och jag stöder alla insatser som det österrikiska ordförandeskapet gör för det ändamålet.

Användningsexempel för "leitmotiv" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd this leitmotiv presented by our diplomats, our generals and our politicians is without substance.
Och detta ledmotiv hos våra diplomater, våra generaler och våra politiskt ansvariga är urholkat.
EnglishThat could be the leitmotiv of Mrs Mann's excellent report, which she has just presented to us and which we now have to come to a decision on.
Detta skulle kunna vara ledmotivet i Erika Manns betänkande, vilket hon just har presenterat för oss och som vi idag skall fatta beslut om.
EnglishThe leitmotiv of these elected members is to systematically demonise their political opponents in order to impose their conservatism on everyone.
Det återkommande temat för dessa valda ledamöter är att systematiskt svartmåla sina politiska motståndare i syfte att tvinga på alla andra deras egen konservatism.
EnglishWe must also work on the leitmotiv of the territorial dimension, which is polycentrism, and, of course, the use of new technologies.
Vi måste även arbeta med ledmotivet i den territoriella dimensionen, vilket är inrättande av områden med många centrum (polycentrism), och naturligtvis med användningen av ny teknik.
EnglishSimilar demands must be introduced in the forthcoming WTO negotiations and this, Commissioner, is a leitmotiv running through this evening's debate.
Liknande krav måste infogas även i de väntande förhandlingarna med Världshandelsorganisationen, WTO, och detta löper, herr kommissionär, som en röd tråd genom diskussionerna i kväll.
EnglishYou know that this was, in fact, the leitmotiv of my investiture speech before the European Parliament, and I support all the efforts of the Austrian Presidency in this direction.
Som ni vet var det mitt ledmotiv redan i mitt installationstal här i Europaparlamentet, och jag stöder alla insatser som det österrikiska ordförandeskapet gör för det ändamålet.

Synonymer (engelska) till "leitmotiv":

leitmotiv
English