"leisure time" - Svensk översättning

EN

"leisure time" på svenska

SV
EN

leisure time {substantiv}

volume_up
leisure time (även: free time, leisure, spare time)
Long, light evenings also mean opportunities for extended leisure time.
Ljusare kvällar erbjuder även möjligheter till ökad fritid.
Many thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Tusentals människor ägnar sig också åt skytte på sin fritid.
Eight hours’ work, eight hours’ leisure time and eight hours ’ sleep were what were then demanded.
Åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars sömn krävde man den gången.

Användningsexempel för "leisure time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA better relationship between sport at school and sport in leisure time also needs to be created.
Det behövs också bättre samverkan mellan idrotten i skolan och idrott på fritiden.
EnglishEight hours’ work, eight hours’ leisure time and eight hours’ sleep were what were then demanded.
Åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars sömn krävde man den gången.
EnglishEight hours’ work, eight hours’ leisure time and eight hours ’ sleep were what were then demanded.
Åtta timmars arbete, åtta timmars fritid, åtta timmars sömn krävde man den gången.
EnglishEuropeans themselves are opposed to this, as they wish to have more leisure time and longer holidays.
EU-medborgarna är emot detta eftersom de vill ha mer fritid och längre semestrar.
EnglishMany thousands of people also take part in shooting activities in their leisure time.
Tusentals människor ägnar sig också åt skytte på sin fritid.
EnglishOn the one hand, the issue of balancing work, training and leisure time.
Å ena sidan, organisationen av växlingen mellan tiderna för socialt liv, arbete och yrkesutbildning.
EnglishLong, light evenings also mean opportunities for extended leisure time.
Ljusare kvällar erbjuder även möjligheter till ökad fritid.
EnglishThey are mainly due to accidents in the home or during leisure time.
De beror framför allt på olyckor i hemmen eller på fritiden.
EnglishFlexible working lives: time for leisure and families.
Ett flexibelt arbetsliv: tid för fritid och familj.
EnglishThis is the central theme of the resolution, which tackles different aspects of the issue ranging from leisure time to employment.
Detta är utgångspunkten för resolutionen som tar upp olika faktorer, från fritid till sysselsättning.
EnglishFurthermore, we cannot continue simply seeking a better reconciliation of working life and family life, of working time and leisure time.
Dessutom kan vi inte fortsätta att bara söka efter en bättre förening av yrkes- och familjeliv, av arbetstid och fritid.
EnglishThere must be schools and educational and further training facilities, together with a range of cultural activities to be pursued in leisure time.
Skola, ut - och vidareutbildning måste säkras, det måste finnas ett kulturellt underhållande utbud för fritiden.
EnglishSomething thus needs to be urgently done with regard to this phenomenon, which affects young people during their leisure time in particular.
Man måste alltså på ett brådskande och prioriterat sätt angripa det här fenomenet som i synnerhet rör de unga under deras fritid.
EnglishThe Students’ unions are also major organisers of leisure-time activities and stimulating interests that students can participate in during their time at the University.
Studentkårerna är också en stor organisatör bakom alla de nöjen och utvecklande intressen som studenterna du kan ta del av under studietiden.
EnglishI think that, by getting this report together, it gives us the opportunity to plan to provide a fantastic product for people to come and see and enjoy during their leisure time.
Detta betänkande bidrar till att vi kan tillhandahålla en fantastisk produkt som människor kan komma och se och njuta av under sin fritid.
EnglishHe is right in one respect: as important as this for business, it is also important in terms of the quality of people's lives and what they do with their leisure time.
I ett avseende har han rätt: lika viktigt som detta är för näringslivet, lika viktigt är det för människors livskvalitet och vad de gör av sin fritid.
EnglishThis includes the significance of movement for health and how people with illnesses, injuries, or handicaps can manage their daily lives, their jobs, and their leisure time.
I detta ingår studier om rörelsens betydelse för hälsan och hur människor med sjukdom, skada eller handikapp kan hantera sin vardag, arbete och fritid.
EnglishThe participants at Improv Everywhere events have just as much leisure time as any other New Yorkers, they just occasionally choose to spend it in an unusual way.
Deltagarna i Improv Everywheres happenings har precis lika mycket fritid som andra New York-bor, Det är bara det att de ibland väljer att använda den på ett ovanligt sätt.
EnglishThe development and implementation of such programmes would help to occupy their leisure time and help to protect them from malignant alcohol consumption.
Utformningen och genomförandet av sådana program skulle bidra till att ungdomarna kunde fylla sin fritid med andra saker, och därmed skulle de kunna skyddas från den skadliga alkoholkonsumtionen.

Synonymer (engelska) till "leisure time":

leisure time
English

Liknande översättningar för "leisure time" på svenska

leisure substantiv
Swedish
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish
additional time substantiv
double time substantiv
at one time adverb
idle time substantiv