EN

legs {pluralis}

volume_up
legs
volume_up
apostlahästar {plur.} [vard.] (ben)

Användningsexempel för "legs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEveryone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
Alla vet mycket väl att den gemensamma jordbrukspolitiken upplever sina sista år.
EnglishIt might not keel over, it can get about on three legs still, but it is painful.
Visserligen trillar den inte omkull, på tre ben kan den också gå, men det är en pina.
English(Laughter) No, these are my cosmetic legs, actually, and they're absolutely beautiful.
(Skratt) Nej, dessa är faktiskt mina kosmetiska ben, och de är verkligen vackra.
English(Laughter) Yes, I would love to have Sophia Loren's long legs and legendary breasts.
(Skratt) Ja, jag skulle älska att ha Sophia Lorens långa ben och legendariska bröst.
EnglishJunkies find veins in their toes when the ones in their arms and their legs collapse.
Narkomaner hittar vener i tårna när de i armarna och benen har kollapsat.
EnglishThis is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
Här slog det mig verkligen -- att mina ben kan vara bärbara skulpturer.
EnglishThose three legs - energy policy, climate policy and energy security - must function together.
De tre benen - energipolitik, klimatpolitik och energitrygghet - måste gå i takt.
EnglishIf you are having a go at chair legs, could you take those of Mr Solana's chair?
Förra veckan beskylldes han för att vilja såga av stolsbenen under kommissionsordförande Prodi.
EnglishAnd they've got their long legs so they can step around obstacles and so on.
Och de har sina långa ben så de kan kliva runt hinder och så vidare.
EnglishIf you are having a go at chair legs, could you take those of Mr Solana' s chair?
Om ni nu absolut vill såga av stolsben så skulle jag vilja föreslå att ni tar Solanas stolsben.
EnglishYou know, actually, I think I'm gonna go stretch my legs with the Finch-meister.
Jag tror att jag ska sträcka lite på benen med Finchmeister.
EnglishAs we saw this week, animals in pain attempt to chew off their own legs to escape the pain.
Som vi såg denna vecka försöker djur att gnaga av sina egna ben för att undkomma smärtan.
EnglishAt the time, the legs I presented were groundbreaking in prosthetics.
Vid den tiden visade jag upp ben som var banbrytande inom prostetiken.
EnglishThose are the three legs of our strategy; each is equally important.
Detta är de tre benen i vår strategi. Och varje ben är lika viktigt.
EnglishSometimes, he came home in the evenings with pain in his arms and legs.
Ibland kom han hem på kvällarna och hade ont i armarna och benen.
EnglishThose who cannot walk using their own legs can ride, borrowing the legs of the horse, as it were.
En människa som inte kan gå med sina egna ben kan rida, det vill säga låna hästens ben.
EnglishNow I lay down in the grass and I rub my body in it, and I love the mud on my legs and feet.
Nu ligger jag i gräset, gnider min kropp mot det, och jag älskar leran på mina ben och fötter.
EnglishThey expect me to come home with my tail between my legs, but I won't do it.
De räknar med att jag kryper hem med svansen mellan benen.
EnglishWe are naturally calling for a precise limitation of the ratio of road legs to total mileage.
Men vi kräver också en noga fastlagd inskränkning av vägtransportens andel i transportkedjan.
EnglishThat means that if you kick out one of our legs, then we all fall.
Det betyder att om du sparkar undan ena benet, trillar vi alla dit.

Synonymer (engelska) till "leg":

leg