"legitimate goal" - Svensk översättning

EN

"legitimate goal" på svenska

legitimate goal
SV
  • legitima mål
  • legitimt mål

Användningsexempel för "legitimate goal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

A puck that deflects into the net off an attacking player's skate who does not use a distinct kicking motion is a legitimate goal.
Closing the achievement gap is not a legitimate goal, in my opinion, because it demands that we spend inefficiently.
Having been denied a legitimate goal, to a point, justice was served.
However, it was not long before the hosts actually managed to earn a legitimate goal.
Larsen also believes that his team "was robbed" as they were denied what he feels was a legitimate goal.
Reducing immigration is a legitimate goal -- but politicians should be wary of promising what they can't deliver.
Television replays, however, show it was a legitimate goal.
That is a legitimate goal, but whether it is desireable or even achieveable is another matter.

Användningsexempel för "legitimate goal" på svenska

EnglishIt says that the act also complies with international standards and pursues a legitimate goal.
Lagen överensstämmer också med internationella normer och har ett legitimt syfte.
EnglishAny attempt at taking short cuts in rebuilding this system may lead to unrest, with a legitimate goal proving to be the cause of even greater tragedies for the Iranian people.
Alla försök att finna genvägar i förnyelsen av detta system kan skapa oro, där ett legitimt mål visar sig leda till än större tragedier för det iranska folket.
EnglishSo the Commission supports Parliament's legitimate goal of greater involvement in setting spectrum policy and accepts in principle the changes Parliament is proposing.
Därför stöder kommissionen parlamentets legitima mål om ökad delaktighet i utarbetandet av spektrumpolitiken, och accepterar i princip de förändringar som parlamentet föreslår.

Liknande översättningar för "legitimate goal" på svenska

goal substantiv
Swedish
legitimate adjektiv
drop goal substantiv
Swedish
own goal substantiv
Swedish
to achieve a goal verb
football goal substantiv
long-term goal substantiv