"legislatively" - Svensk översättning

EN

"legislatively" på svenska

SV
volume_up
legislator {substantiv}
EN

legislatively {adverb}

volume_up
legislatively

Användningsexempel för "legislatively" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt has to be said: not a great deal has happened legislatively speaking over the past three years.
Under de tre åren har det på det juridiska området mycket riktigt inte hänt så mycket.
EnglishThe question of the extent to which we adapt the directives legislatively is certainly an important aspect.
Frågan om i vilken utsträckning vi som lagstiftare anpassar direktiven är förvisso en viktig aspekt.
EnglishWe believe that priority should be given to the ethically and legislatively uncontroversial research using adult stem cells.
Det har sannerligen inte förts någon debatt i Dáil Éireann, det folkvalda underhuset i Irland.
English(SK) Yes, minorities must be respected and their rights must be legislatively guaranteed by the EU Member States.
(SK) Ja, minoriteterna måste respekteras, och deras rättigheter måste garanteras i medlemsstaternas lagstiftningar.
EnglishWe believe that priority should be given to the ethically and legislatively uncontroversial research using adult stem cells.
Vi anser att den etiskt och lagstiftningsmässigt okontroversiella forskningen som använder adulta stamceller skall prioriteras.
EnglishSubsequently, what is now proposed by the rapporteur via the Council has serious implications, not only legislatively, but internationally also.
Det som nu föreslås av föredraganden via rådet får allvarliga följder, inte bara ur lagstiftningssynpunkt utan också internationellt.
EnglishWe are therefore legislatively preventing EU citizens from investing in their health and treatment to a greater extent, if they try to do this.
Vi förhindrar därför lagstiftningsvägen EU-medborgare från att investera i sin hälsa och behandling i större utsträckning om de försöker göra detta.

Synonymer (engelska) till "legislation":

legislation