"legislative development" - Svensk översättning

EN

"legislative development" på svenska

EN

legislative development {substantiv}

volume_up
1. juridik
legislative development

Användningsexempel för "legislative development" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFinancial support and the simplification of legislative procedures for scientific development should be a priority for the EU.
Ekonomiskt stöd och förenkling av lagstiftningsförfaranden för vetenskaplig utveckling bör vara en prioriteringsfråga för EU.
EnglishWe agree with the development of legislative measures to control pets, but we feel finance ought to be earmarked for farm animals.
Vi samtycker till utvecklingen av lagstiftningsåtgärder för att kontrollera sällskapsdjur, men vi anser att finanser bör öronmärkas för djur på bondgård.
EnglishIn other words, Parliament, as the legally elected representative of the people, has the right and the obligation to participate in the monitoring of legislative development.
Det vill säga, parlamentet, som utgörs av folkets lagligt valda företrädare, har både en rättighet och en skyldighet att delta i övervakningen av hur lagstiftningen utvecklas.
EnglishSetting it down in the Constitutional Treaty is the result of legislative development since 1990, and not its beginning, and it relies in particular on the principle of mutual trust.
Om vi inte var uppmärksamma på balansen mellan dessa två faktorer skulle straffrätten visserligen kunna harmoniseras på ett effektivt sätt, men den skulle inte nödvändigtvis bli demokratiskt legitim.

Liknande översättningar för "legislative development" på svenska

legislative adjektiv
development substantiv
community development substantiv
competence development substantiv
organizational development substantiv
prenatal development substantiv
application development substantiv
cognitive development substantiv
commercial development substantiv
cultural development substantiv