EN

to legislate [legislated|legislated] {verb}

volume_up
1. allmänt
If we try to legislate too much, and too quickly, we legislate badly.
Om man vill lagstifta alltför mycket och alltför snabbt lagstiftar man dåligt.
But the Treaty of Amsterdam does not oblige Poland to legislate on abortion.
Men Amsterdamfördraget tvingar inte Polen att lagstifta i abortfrågor.
For at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
Parlamentet har under åtminstone 15 år uppmanat kommissionen att lagstifta.
2. juridik
to legislate
It is about the way in which the EU is to legislate.
Det handlar om på vilket sätt EU skall stifta lagar.
If we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
Om vi här i parlamentet ska börja stifta lagar åt medlemsstaterna, vad gör de då för nytta?
It is completely unacceptable for it to legislate behind the closed doors of the Council of Ministers.
Det är helt oacceptabelt att stifta lagar bakom ministerrådets stängda dörrar.

Användningsexempel för "to legislate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMember States have an absolute right to legislate in matters of public policy.
Medlemsstaterna har en absolut rätt att lagstifta i frågor som rör allmän ordning.
EnglishFor at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
Parlamentet har under åtminstone 15 år uppmanat kommissionen att lagstifta.
EnglishSecondly, we need to ensure that we legislate only when necessary - subsidiarity.
För det andra måste vi se till att vi lagstiftar enbart när så krävs - subsidiaritet.
EnglishFor at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
Parlamentet har under åtminstone 15 år uppmanat kommissionen att lagstifta.
EnglishIt is unacceptable to legislate on the basis of making science fit regulation.
Det är oacceptabelt att lagstifta genom att anpassa forskningen efter lagstiftningen.
EnglishSo we should learn to control our tendency to legislate to an unreasonable degree.
Vi borde alltså lära oss att kontrollera vår benägenhet att lagstifta mer än normalt.
EnglishIt is a real problem to legislate here for what is going on in another country.
Att här lagstifta om vad som händer i ett annat land skulle vara mycket problematiskt.
EnglishOnly legislate, Commission, please, where it is needed in the new work programme.
Jag vill be kommissionen att endast lagstifta där det behövs i det nya arbetsprogrammet.
EnglishIt gives the EU the ability to legislate over literally every single aspect of our lives.
Det ger EU förmågan att lagstifta över bokstavligt talat varenda del av våra liv.
EnglishPerhaps we should ask ourselves in this House how well we legislate for simplification.
Vi i parlamentet kanske borde fråga oss hur bra vi lagstiftar för förenkling.
EnglishIs there a risk that we will put brakes on development if we legislate?
Är det möjligt att reglera förhållandena när tekniken utvecklas oerhört snabbt?
EnglishWe must legislate for all the citizens, and that is what is at stake here.
Vi måste lagstifta för alla medborgare, och det är vad som står på spel här.
EnglishWithin the Union, we need to legislate for all 15 countries and that is not an easy task.
I unionen måste vi lagstifta för femton länder, något som inte är alltför lätt.
EnglishThe Member States have the right to legislate on gaming at a national level.
Medlemsstaterna har rätt att lagstifta om hasardspel på nationell nivå.
EnglishWe cannot legislate, for example, for French, German and British railways.
Vi kan inte lagstifta för till exempel de franska, tyska och brittiska järnvägsbolagen.
EnglishIf we try to legislate too much, and too quickly, we legislate badly.
Om man vill lagstifta alltför mycket och alltför snabbt lagstiftar man dåligt.
EnglishThis resolution highlights the Commission's responsibility to legislate in this area.
I resolutionen betonas kommissionens ansvar att lagstifta inom området.
EnglishBut the Treaty of Amsterdam does not oblige Poland to legislate on abortion.
Men Amsterdamfördraget tvingar inte Polen att lagstifta i abortfrågor.
EnglishThe question is whether the EU should legislate on safety belts and child safety in cars.
Man kan då fråga sig: Skall EU lagstifta om säkerhetsbälten och barnsäkerhet i bilar?
EnglishThere is, in our opinion, no reason for the EU to legislate on this.
Det saknas enligt vår uppfattning anledning att lagstifta om detta på EU-nivå.

Synonymer (engelska) till "legislation":

legislation