"legibly" - Svensk översättning

EN

"legibly" på svenska

volume_up
legibility {substantiv}
EN

legibly {adverb}

volume_up
I should also like to stress my view that, for example, genetically modified foodstuffs should be clearly and legibly marked, as in Canada for example where they consume canola or rape seed oil.
Jag vidhåller också att exempelvis genmanipulerade livsmedel ska märkas tydligt och begripligt, som t.ex. i Kanada där man konsumerar canolaolja eller rapsolja.
legibly (även: readably)

Användningsexempel för "legibly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen you're three, you better be able to write your name legibly, or else we'll consider it a developmental delay.
När du är tre, bör du kunna skriva ditt namn läsbar, annars kommer vi att anser att det är en utvecklingsförsening.
EnglishI should also like to stress my view that, for example, genetically modified foodstuffs should be clearly and legibly marked, as in Canada for example where they consume canola or rape seed oil.
Jag vidhåller också att exempelvis genmanipulerade livsmedel ska märkas tydligt och begripligt, som t.ex. i Kanada där man konsumerar canolaolja eller rapsolja.
EnglishThis note could also be added legibly to the bottom of the list of ingredients, printed in characters of at least the same size as those used for the list of ingredients proper.
Uppgiften kan även föras in, väl synlig, under innehållsdeklarationen, tryckt i bokstäver vars storlek minst skall motsvara den storlek som används för själva innehållsdeklarationen.
EnglishThe first stipulates the need to label foodstuffs sold in bulk clearly and legibly, so that consumers have clear information on their denomination, price and, if necessary, their origin.
Den första fastställer nödvändigheten av tydlig och läslig märkning av livsmedel som säljs i lösvikt, för att ge konsumenten öppen information om benämning, pris och, i förekommande fall, ursprung.

Synonymer (engelska) till "legibly":

legibly
legibility