"legible" - Svensk översättning

EN

"legible" på svenska

volume_up
legibility {substantiv}
EN

legible {adjektiv}

volume_up
Labelling must be clear and legible, so as to allow consumers to be free to make the right choices.
Märkningen skall vara tydlig och läsbar för att konsumenterna skall kunna göra ett fritt val.
We need a clear, cohesive and legible source of information on the activities of all the European Union institutions.
Vi behöver en tydlig, övergripande och läsvänlig källa till information om samtliga EU-institutioners verksamhet.
The proposal adopted today introduces the obligation to provide clear and legible information, encouraging shrewd and informed choices.
I det förslag som antogs i dag fastställs en skyldighet att ge tydlig och väl läsbar information, vilket uppmuntrar till smarta och välgrundade val.
legible (även: readable)
The package leaflet must be unmistakable and legible.
Bipacksedeln måste vara läslig och otvetydig.
In so doing, the European Parliament declared itself in favour of making the information given to consumers legible, but not excessive.
Genom att göra detta visade Europaparlamentet att man förespråkar att den information som ges till konsumenterna är läslig, men inte överdriven.
This information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Den informationen måste vara tydlig, precis, läslig och tryckt både vid sidan av innehållsdeklarationen och på förpackningens framsida vid sidan av varumärket.

Användningsexempel för "legible" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe information on the packaging should be precise, legible and comprehensible.
Informationen på förpackningen ska vara precis, läsbar och begriplig.
EnglishWe must renew it and make it more accessible, more flexible and more legible.
Det måste förnyas och göras mer tillgängligt, flexibiliteten måste öka och läsbarheten förbättras.
EnglishLabelling must be clear and legible, so as to allow consumers to be free to make the right choices.
Märkningen skall vara tydlig och läsbar för att konsumenterna skall kunna göra ett fritt val.
EnglishConsumers should be able to make their purchasing decisions on the basis of transparent, legible information.
Konsumenterna bör kunna fatta sina inköpsbeslut på grundval av öppen och lättläst information.
English2.Will it introduce mandatory EU arrangements for the labelling of eggs, ensuring more legible marking?
2.Avser kommissionen att inrätta ett obligatoriskt system på EU-nivå för mer läsvänlig märkning av ägg?
EnglishEnter the text that is to be the legible text for the hyperlink or used as the caption visible on the button.
Skriv här den text som ska visas som läsbar text till hyperlänken eller etikett för kommandoknappen.
EnglishThe package leaflet must be unmistakable and legible.
Bipacksedeln måste vara läslig och otvetydig.
EnglishA neat way of making the references to cells and cell ranges in formulas legible is to give the ranges names.
En elegant lösning för att göra referenserna till celler och cellområden i formler mer läsbara är att ge områdena namn.
EnglishWe need a clear, cohesive and legible source of information on the activities of all the European Union institutions.
Vi behöver en tydlig, övergripande och läsvänlig källa till information om samtliga EU-institutioners verksamhet.
EnglishFor that reason, easily legible and understandable warnings are to be preferred over a surplus of secondary information.
Lättlästa och lättbegripliga varningar är därmed att föredra framför ett överflöd av mindre väsentlig information.
EnglishEnvironmental product labels should contain information about quantities and other matters and should be clear and legible.
Miljömärken på produkter ska innehålla information om mängder och andra detaljer och ska vara tydliga och läsbara.
EnglishThe latter not only provide no new material, but would also confuse the text, which is currently coherent and legible.
Dessa innehåller inte något nytt och skulle dessutom göra en text som i nuläget är sammanhängande och begriplig mer otydlig.
EnglishInformation must be legible.
EnglishThe European Parliament has opted for a legible and informative labelling system that will favour balanced consumption patterns.
Europaparlamentet har röstat för ett lättförståeligt och informativt märkningssystem som kommer att främja balanserade konsumtionsmönster.
EnglishIn so doing, the European Parliament declared itself in favour of making the information given to consumers legible, but not excessive.
Genom att göra detta visade Europaparlamentet att man förespråkar att den information som ges till konsumenterna är läslig, men inte överdriven.
EnglishThe proposal adopted today introduces the obligation to provide clear and legible information, encouraging shrewd and informed choices.
I det förslag som antogs i dag fastställs en skyldighet att ge tydlig och väl läsbar information, vilket uppmuntrar till smarta och välgrundade val.
EnglishThe information given to consumers must be as clear as possible and as legible as possible, while avoiding increasing the number of categories.
De uppgifter som lämnas till konsumenten skall vara så tydliga och lättfattliga som möjligt, samtidigt som man skall undvika för många produktkategorier.
EnglishIn this vein, we can do no better than promote the creation of an ecological label, a visible, legible and understandable label of this ecological quality.
Det bästa vi kan göra här är att främja inrättandet av ett miljömärke, som är synligt, tydligt och begripligt och som vittnar om miljökvalitet.
EnglishThis information must be clear, precise, legible and printed both beside the list of ingredients and on the display side of the product beside the brand name.
Den informationen måste vara tydlig, precis, läslig och tryckt både vid sidan av innehållsdeklarationen och på förpackningens framsida vid sidan av varumärket.
EnglishI am satisfied with this vote, which will allow consumers to have access in future to clear, legible and reliable labelling on certain food products.
Jag är nöjd med omröstningen som kommer att göra det möjligt för konsumenterna att i framtiden få tillgång till tydlig, läsbar och tillförlitlig märkning av vissa livsmedel.

Synonymer (engelska) till "legibility":

legibility
legibly