"legibility" - Svensk översättning

EN

"legibility" på svenska

volume_up
legibility {substantiv}
EN

legibility {substantiv}

volume_up
legibility

Användningsexempel för "legibility" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLegibility is a major issue and one of the main complaints that consumers make.
Läsbarhet är en viktig fråga och ett av de huvudsakliga klagomål som konsumenterna har.
EnglishAnother aspect we must monitor is the legibility of the information.
En annan aspekt som vi måste övervaka är informationens läsbarhet.
EnglishYou can see, there still is a little bit of a legibility problem there.
Ni kan se, det finns fortfarande lite läsbarhetsproblem där.
EnglishWe need binding guidelines on legibility.
Vi behöver regler om teckenstorlek, radtäthet och kontraster osv. Vi behöver bindande riktlinjer i fråga om läsbarhet.
EnglishHowever, people do not measure information by the shiny cover, but by the content, transparency and legibility.
Men medborgarna bedömer inte informationen efter glansen, utan efter innehållet, öppenheten och begripligheten.
EnglishThe citizens expect Europe to offer legibility, visibility, comprehension, explanations, education, support.
Medborgarna förväntar sig att EU ska vara begripligt, synligt och förstående och tillhandahålla information och stöd.
EnglishWhen I measures our resolution which we have put to the vote, with the same criteria of clarity, legibility, conciseness and focus then I am disappointed.
När jag mäter det resolutionsförslag som vi lagt fram till omröstning med samma måttstock vad klarhet, läsbarhet, stramhet och koncentration beträffar, blir jag besviken.
EnglishWe would also be throwing out all its existing simplicity and legibility, at the cost of the people's understanding and, hence, of their support for the European project.
Vi skulle även förlora den befintliga textens enkelhet och läsbarhet, på bekostnad av folkets förståelse och följaktligen deras stöd för det europeiska projektet.

Synonymer (engelska) till "legibility":

legibility
legibly